ࡱ> ikh~hbjbj>>4zTT)""hhhhh||||t,|-,,,,,,,$/!2N,h,hhU-hh,,)>+u|*,k-0-.*o2o2(>+o2h>+D,,-o2" .: BLASKOVICH MZEUM BARTI KRE 2014. V SZMVITELI BESZMOL S KZHASZNSGI MELLKLET Nyit pnzkszlet: 2638 917 Ft (kp: 55484 Ft bank: 333 280 Ft, 5116 Ft, lektve: 2245 037 Ft) Bevtel - vi tagdj 137 500.- - helyi nkormnyzattl kapott tmogats 200 000.- - Leader plyzat eszkzfejleszts, mobil sznpad 2882 213.- - APEH SZJA 1% 667 216.- - kzhaszn tevkenysg bevtele (kiadvnyok) 198090.- - kzhaszn bevtel (MJ) 94 000.- - Blaskovich-djhoz tmogats 70000.- - Blaskovich szoborhoz kapott tmogats 99000.- - Takarkszvetkezet tmogatsa 100000.- - Blaskovich serleg eladsa 500000.- - NEA plyzat 800000.- - elsQ vh plyzat 550000.- - kamat 9 371.- sszesen: 6307390 Ft Kiads: - anyagkltsg (irodaszer, anyag, reprezentci, dokumentls, killtsrendezs) 613 978.- - ignybe vett szolgltats (elQad, kzremqkdQk dja) 321794.- - egyb szolgltats 261 331.- - bankkltsg 84 354.- - egyb kltsg (posta ktg) 82 840.- - szemlyi jell kifiz, jrulk (PM) 107000.- - Blaskovich-dj 100000.- - Blaskovich szobor PGB 1 400 000- - MJ rfordts 498 341.- - klcsn visszafizets Leader plyzat eszkzfejleszts 2849 453.- sszesen: 6319091 Ft 2014. vi maradvny: 2627216 Ft pnztr: 76 161 Ft folyszmla: 1381 417 Ft, 5116 Ft, lektve: 1164 522 Ft) II. Kltsgvetsi tmogats felhasznlsa Az egyeslet a kzponti kltsgvetsbQl nem kapott tmogatst. III. Vagyon felhasznlsval kapcsolatos kimutats 2766 Tpiszele, Mzeum t 13. ingatlan 2272/1 hrsz. 4129 ngyzetmter zrtkert, mely a mzeum ltal biztostott tszolgalmi jog alapjn kzelthetQ meg, utcai bejrata nincs. rtke: 800000 Ft IV. A cl szerinti kimutats A cl szerinti juttatsok felhasznlsa az I. pontban tallhat, rszletezse, amely egyben elszmolsa a cl szerinti juttatst nyjt alapoknak (MVH- Leader) a barti kr szkhelyn megtekinthetQ. V. Juttatsok s tmogatsok mrtke a, elklntett llami pnzalaptl kapott tmogats ( MVH -Leader ) 2849453.- b, helyi nkormnyzat tmogatsa 200 000.- c, egyb tmogatsok (Blaskovich - dj, takarkszvetkezet) 170000.- d, NEA plyzat 800000.- e, ElsQ vh centenriumi emlkbizottsg 550000.- f, SZJA 1% 667216.- VI. A vezetQ tisztsgviselQknek nyjtott juttatsok rtke, illetve sszege Nem voltak ilyen juttatsok. VII. Tartalmi beszmol a kzhaszn tevkenysgrQl Szervezeti let A vezetQsg rendszeresen tartotta lseit. 2014-ben sszesen hat alkalommal lsezett, amelyeken megvitatta a napirendre tqztt krdseket s meghozta a szksges dntseket. Szervezetnk mrciusban tartotta vi rendes kzgyqlst, melyen megvitatta a napirendi pontokat, elfogadta a kzhasznsgi jelentst, munka s pnzgyi tervet. Az ellenQrzQ bizottsg rendszeresen vgezte munkjt. A trvny szerint a szmviteli beszmolt az Orszgos Brsgi Hivatalhoz bekldtk, lettbe helyeztk. Mrciusban megtartottuk vi rendes kzgyqlsnket, amelyen az j PTK s civil tv alapjn mdostott alapszablyt elfogadtuk. Ezt hatridQben a szksges mellkletekkel, iratokkal benyjtottuk a Budapest Krnyki Trvnyszknek. Kt alkalommal rendkvli kzgyqlst tartottunk a trvnyszk hinyptlst krQ levele alapjn. Ezeken mdostottuk az alapszablyt s j vezetQsgi tagot (Pestin Nagy Judit), valamint elnkhelyettest (Dr. Cskin Szntha gnes) vlasztottuk, mivel Szatmri Imrn elnkhelyettes egszsggyi okok miatt lemondott. Az egyeslet szmviteli politikja alapjn kszlt az v vgi eszkz s kiadvnyleltr. Fenntartjuk s hranyaggal elltjuk a mzeum s barti kr honlapjt. Internetes adatbzisunk alapjn tagjainkat gyorsabban s olcsn tjkoztathatjuk. A papralap megjelens mellett elektronikus meghvkkal, hranyaggal adunk tjkoztatst. Programjainkrl a helyi jsgban, kistrsgi internetes jsgban s kzssgi portlokon (Facebook) rendszeresen jelentetnk meg hradsokat. Plyzatot ksztettnk, 3 tmogatott, 1 nem. Beadtunk 1 db Leader plyzatot, a civil kzssgek eszkzfejlesztsn tmogatst nyert plyztunk. A plyzat megvalstsa s kifizetsi krelmnek benyjtsa is megtrtnt, a beszmolt elfogadtk s az MVH szeptemberben tutalta a pnzt. A plyzati cl megvalstsa rdekben a tpiszelei nkormnyzat kamatmentes klcsnt biztostott szervezetnknek, amit visszafizettnk. Beadtunk kt plyzatot a Nemzeti Egyttmqkdsi Alaphoz (NEA), a szakmai munka folytatsra szl tmogatsban rszeslt. Szintn nyertes lett az elsQ vilghbors centenriumi emlkbizottsghoz benyjtott plyzatunk is. Kifizettk tartozsunkat a mzeumalapt Blaskovich fivrek szobra alkotjnak. Szakmai tevkenysg Fiatalok s felnQttek krnyezeti nevelst szolgja a mr 3. alkalommal megszervezett Flemlk jszakja rendezvny, ahol partnernk, a Magyar Madrtani Egyeslet tpimenti csoportja volt. Tpiszele kzssgnek letben elismert a mzeumbarti kr rtkQrzQ tevkenysge, mjus vgn 16. alkalommal rendeztk meg a Blaskovich Napokat, a nyit programjn, amit a Jszsgi HagyomnyQrzQ Egylet mqsora sznestett 231 fQ vett rszt. A Tpiszele Rgen - emlkek kpekben cmq fotkillts megvalsulst Dobos Imre, a kzssgi oldal mqkdtetQje s a Tpi Nyomda (Katona Krisztin) segtette. Blaskovichok szellemi s trgyi rksgnek megismertetst szolglta tavasszal meghirdetett trlatvezetQi verseny, amelyen 18 dik vett rszt. A djkioszt nnepsg a Blaskovich Napokon trtnt meg, bemutat trlatvezetsket 51 rdeklQdQ hallgatta. Az rtkteremts s kzssgrt val munklkods pldv emelsre volt clja a Blaskovich-dj kirsnak. A 100000 Ft rtkq djra a helyi, egy iskola 8. osztlyosai plyzhattak, idn 5 fQ ksztett dolgozatot, s mutatta be nyilvnosan munkjt. A nprajzi rksg megismertetse, a hagyomnypols rdekben Mindennapi hagyomnyaink cmq kzm$%().^_`asuzù~vqi~b[T hg hS@ hg h{ hg hZNhg h@\ hg \hg hZN\hg hIi^\hg hg \hg h*\hGHh*56\ h@56 hg 56hGHh*56hGHh{56hGHh{56\ hGHh{ h{h{ h5h{h{5h{h{56 h{56 h{6%.^_`aL n E w gdS@ $8^8a$gd{$a$gd{8^8gd{gd{! A B C I  ` c d k p q  8 9 < E w 6 : J l p ¾ٶƲήή䧟hAh{6 hS@h@h8hq!hS@h{6hjh2hHhS@hGH hS@hS@ hS@h{h:h@hg hx9[h{h{h4Ah{5> J Hp_z|~TT$a$gd{$a$gd{gde8gd{ : GHJVXadem(,-ƿzu hg \ hU\ h{\ h2\hUh{\hRchVN6\ hVN6\hjhe86\he8he86\ he8\hjhe8\ h{5\hSh{5\ hj6 hjhj hHh{ hHhj hHhHhHhe8 hjh{.-468TUV\_0^pz|~yogh1]wh{>*hQ$h(5\ hGH5\ h25\ hZN5\ h(5\ h{5\ h85\hQ$h{5\ h85hQ$h{5 he8hRche8 he8h{ he86hjh{6hjhH\ hVN6\ hH\ h$\ he8\ h2\ hg \(TTh@np<>@J!H!|!!/"0"1" h5] h'?] h{] hQ$] h]hh{] h{>* h~Jh~JhLOh{5h +h h1hq! h1]wh{h hQ$ h#ph{ hfh{h1]wh{>*h{9hnp>0"" $'<(@(h( $ & Fa$gd{$a$gdQ$ $ & Fa$gd{$a$gdGH$a$gdGH$a$gd{$a$gd{1"S""""""" $9$A$B$C$N$V$X$$$$%!%"%n%%%^&&&&&''<(@(f(h(j(l(n()@))޶phGhe 5CJOJQJaJhGhe CJOJQJaJhe CJOJQJaJhe OJQJhX5h{OJQJhX5h{]hX5h{>*]h~J h'?hQ$ h'?h{hQ$h'?h5h{h; hh{hh{] h{] hQ$])h(l() -/1ILM,P|TfVWYZ []]^P__a & FgdgL & F^`gdr & F7^7`gdrgd+7gdhi gd\$a$gd\gde )))*++&+<+H+J+++++$,L,R,-- -"--..../////11111HIII򸬠u׬׬׬׬׬sdhGh+7CJOJQJaJUhh\CJOJQJaJhh\6CJOJQJaJh\CJOJQJaJh%KRCJOJQJaJhe CJOJQJaJh`he CJOJQJaJhPhe 5CJOJQJaJhPhe CJOJQJaJh+7CJOJQJaJhe 5CJOJQJaJ'qves foglalkozsokat tartottunk a szelei ltalnos iskolsoknak. A genercik kztti egyttmqkds pldi az nkntes tagjaink segtsgvel lebonyoltott, szelei gyerekeknek szl programjaink. Jnius 28-n ismt megszerveztk a mzeumok jszakjt, ahol mestersgek bemutati ( kdr, fazekas, lszQrkszer-ksztQ, kosrfon), Tarisznys Mqhely - Fqz Npi Jtsztere, trlatvezets, mesesarok, mzeumkerti kincskeress, csaldi s mqveltsgi jtk, Tpiszele rgen s most- filmvetts, zenei programok SZAVAKAT FVOK- DUNAI TAMS sznmqvsz elQadi estje s STEVE TAYLOR pnsp mqvsz mqsora vrta vendgeinket. Oktberben nagy rajzolst tartottunk, a gyerekek ekkor krbe rajzoltk a filagrit. Identitstudat erQstst szolglta a Bringzz velnk! akcink, amikor dikok s felnQttek kerkprral eredtek Tpiszele trtneti s ptett rksge nyomba. Programot szerveztnk 16+ cmmel kzpiskols dikok szmra Trgydoktor rendel cmmel, amelyen a restaurtor munkjt ismerhettk meg Papp Jnos restaurtor kzremqkdsvel. Az elsQ vilghbor centenriumn sokfle rendezvnyt valstottunk meg. Sokkal nagyobb erQt mozgattunk meg, mint elQzetesen gondoltuk. Rendezvnyeinket vltozatos mqfaj jellemezte: ismeretterjesztQ elQadst tartott a szomszdos telepls trtnelem tanra, helytrtneti s roncskutat, helyi ny. pedaggus s hadtrtnsz is. Szerveztnk lakosokkal, utdokkal tematikus beszlgetst, honvd hagyomnypolk munkjt barti beszlgetsen ismerhettk meg. Szeptember 20-n Dr. Szab Jzsef Jnos hadtrtnsz nyitotta meg a vilghbors killtst. Koszorzssal egybekttt emlkezQ nnepsget tartottunk a nagyktai Honvd HagyomnyQrzQ Tzrcsapat dszQrsgvel, az LVG frfikarnak kzremqkdsvel. Ezt kvetQen beszlgets folyt a nagyktaiak pldartkq hagyomnypol tevkenysgrQl. Az elsQ vilghbor lQ emlkezete- nagy- s ddapink a nagy hborban. Beszlgets a tpiszelei rsztvevQk utdaival sajt kpes s szbeli emlkeik kzreadsval. Havi rendszeressggel sszejtt a mzeumbarti teakr. Terk Mihlyn, Jutka s Terk Mihly, a kr vezetQi igen vltozatos programokat szerveztek: elsQ vilghbors s termszetvdelmi elQads, kirnduls a NDIK-be, nyrsals, csoki s kzmqves bemutat, mzeskalcs kszts. Cljaink elrse rdekben egyttmqkdtnk tbb civil szervezettel (XVI. Blaskovich Napok, Flemlk jszakja, Mzeumok jszakja). Programjaink mellett: Gondoztuk, npszerqstettk nprajzi hz anyagt, killtst, kzpiskolai dikok segtsgvel a zsellrhz teljes berendezst kipakoltuk, ttiszttottuk, dokumentltuk, lefotztuk. Az plet belsQ karbantartst a helyi nkormnyzat vgezte el. Gondoztuk a Blaskovich csald s Danielisz Jnos 1848-as honvd ezredes srjt. Egyttmqkdtnk a Tpiszelei Termszetbart Klubbal az Aranyszarvas orszgos gyalogtra lebonyoltsban. Megszerveztk vi kirndulsunkat: rmai emlkek - Aquincum (04.h) s az ausztriai Carnutum (06.) Folytattuk tnykedsnket a Magyar Madrtani Egyeslet Madrbart kert programjban. Bekapcsoldtunk a lengyel-magyar bartsg helyi emlknek polsba olyan zemmel partnersgben, ahol 1939-ben 709 lengyel katona lt. Tpiszelei RTKTR sszelltsa, rszvtel a helyi nkormnyzat ez irny munkjban. A Mzeumok Majlisn segtettk a mzeum anyagnak npszerqstst s pipagyqjtemny bemutatst. Rendben tartjuk azt zrt kertet, ami a rgi Blaskovich kert rszt kpezte. Tmogattuk a Blaskovich Mzeum kpzQmqvszeti gyqjtemnyt a mzeumalapt Blaskovich testvrprt brzol bronz kisplasztika trtsmentes tadsval Segtettk a mzeum gyqjtemnynek gyaraptst Blaskovich Aladr serlegnek megvsrlsval s tadsval. Programjaink s feladat vgzsnk sorn egyttmqkdtnk szmos civil szervezettel s intzmnnyel: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Magyar Madrtani Egyeslet Tpi-Vidki Helyi Csoportja, Tpiszelei Termszetbart Klub, Blaskovich Mzeum, Blaskovich Jnos ltalnos Iskola, Simonffy Klmn MqvelQdsi hz - Tpiszele. Tpiszele, 2015. mrcius 27. Terk Mihly elnk Gcsn dr. Mr Csilla titkr Benedek Istvnn ell. biz. IIIIIIJ.JJJJJJJKKRKhKKKKKKLbLjLLLLLLLLLLLssgghhi CJOJQJaJh6h\CJOJQJaJh6h\6CJOJQJaJh\h\CJOJQJaJhpdh\CJOJQJaJhuICJOJQJaJhGh+7CJOJQJaJh+75CJOJQJaJh'h+75CJOJQJaJh+7CJOJQJaJh\CJOJQJaJ#LLL MMMMMNNY`YdYYYY"Z@ZJZdZpZZZZZ [2[X[p[[㼰ufVGVGhGhZ $CJOJQJaJhGhZ $5CJOJQJaJh+7h+7CJOJQJaJh he CJOJQJaJhe 5CJOJQJaJhPhe 5CJOJQJaJhPhe CJOJQJaJhe CJOJQJaJhPh+7CJOJQJaJh%KRCJOJQJaJhQ"CJOJQJaJhuICJOJQJaJhuIhQ"5CJOJQJaJ[[ \]"]]]:^`^^^^^^^^^L_P______ `ŶrfrZNhrCJOJQJaJhgLCJOJQJaJh5CJOJQJaJhe hgLCJOJQJaJhXCJOJQJaJhe CJOJQJaJhe 5CJOJQJaJhe h-R5CJOJQJaJhe h-RCJOJQJaJhGhZ $CJOJQJaJhGhZ $5CJOJQJaJhrh+7>*CJOJQJaJh+7CJOJQJaJ `X`z``a a2aaabccdFddde eggggggxhzh|hʺٮvg`[WSWOWKGh}h }h he h{ h{5 h'h{hgLhrCJOJQJaJhh55CJOJQJaJh5CJOJQJaJh;h;5CJOJQJaJh;CJOJQJaJh CJOJQJaJhXhgL5CJOJQJaJh# hgLCJOJQJaJhrCJOJQJaJhgLCJOJQJaJhohgLCJOJQJaJaabcFde egggggggvh|h~hgd{$a$gd }$a$gd{^gdr & FgdgL|h~hhi21h:pG. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHL`L {Norml$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH8@8 {Cmsor 1$@&6]FA F Bekezds alapbetqtpusaXiX 0Norml tblzat4 l4a ,k , 0 Nem lista TT { Cmsor 1 Char"6CJOJPJQJ]^JaJtHL`L { Nincs trkzCJ_HaJmHsHtH .X. X5@Kiemels6]B!B X5apple-converted-space0W10 X5` Kiemels25\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!rrPtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[xw;jf7q7P?%PE_N&IA!>Ǽ3|^/mo[ov[fDNc@M.͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6^ۄ Z N+lR~auԩՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC ^+Iki!4A*k,Gug,Jn#KtZ妇|1ikBԥ0 bW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rz^L-V 5-nhxL|UviE>fO(8D#6{¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍqg7Ŕ9RN)z?@Gk\׶Dž8t4~_`zd kH*L69mYhHE]hK&N`V.˒eLFԕU{DvEꦛdmU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++WT[Xs/7s b1p߃1i7!߃ފ )z -1")IL*PW[ `|h~h!#56789:< h(a~h ";8@0( B S ?zTW|DJ- 3 %}7"?"4$=$#%+%')/))))CEEkgnz)>Zp <K6WjTl|} Q  F G )))F`G +nixL^h88 ,W&]l@5V|{ih^h`o(. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hHhd^d`OJQJ^Jo(hHoh4 ^4 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHht^t`OJQJo(hHhD^D`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`o(.88^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xLx^x`L.HH^H`.^`.L^`L.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHix,Wh8]lV|{`G jOP\K@iS@UZNhi 5 e }1q!Z $Q$'( +X5VN6+78'?w{CuI~JgL!P-R%KR:[S2^Ii^Rc ndjl_q{Q"U2:GHQ]VH2}n7$5riNS*X)c/G \ z@g e8 *;))@''Q'' )@ @,@D@&(,HUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7Georgia7.{ @Calibri?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"q3'7j4'3J$MJ$M!20)) 3qKP $P{2!xx gocsanecs gocsanecs(    Oh+'0 4 @ L Xdlt| gocsanecsNormal gocsanecs28Microsoft Office Word@<@H8gh@ē`@zj¶uJ$՜.+,0 hp $Pest Megyei Muzeumok IgazgatosagaM) Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_abcdefgjRoot Entry F`hul1Table>2WordDocument4zSummaryInformation(XDocumentSummaryInformation8`CompObj F3Microsoft Office Word 97-2003 formtum dokumentum MSWordDocWord.Document.89q