ࡱ> dfclbjbjWW4v55*""hhhhh||||d,|!(   &&&&&&&$)o,N'h'hh '+++Nh h &+&++$h& @Aq&I|5H%&'0!(X%,+, &,h&+''+!(," .: BLASKOVICH MZEUM BARTI KRE 2013. V SZMVITELI BESZMOL S KZHASZNSGI MELLKLET Nyit pnzkszlet: 4486246.- (kp: 5644 Ft bank: 2 317 217 Ft, 5116 Ft, lektve 2158 269 Ft) Bevtel - vi tagdj 134 600.- - helyi nkormnyzattl kapott tmogats 200 000.- - Leader plyzat Blaskovich szoborhoz kapott tmogats 2 999 994.- - Blaskovich szoborhoz kapott adomnyok 2503130.- (CG 250e, Botka Gabriella-SzemQk Andrs 250e Ft, Fersol 100 e., Takarkszv 100 e) - APEH SZJA 1% 776 404.- - kzhaszn tevkenysg bevtele (kiadvnyok) 231710.- - kzhaszn bevtel (MJ) 95 600.- - egyb bevtel (kamat) 93 246.- - Blaskovich-djhoz tmogats 70000.- sszesen: 7104684 Ft Kiads: - Blaskovich-dj 100000.- - Blaskovich szobor PGB 5000000.- - rem vtel 276800.- - keretezett rem kszts, gravrozs 418250.- - MJ rfordts 434000.- - serleg vtel 500000.- - anyagkltsg (irodaszer, anyag, reprezentci 765 000.- - ignybe vett szolgltats 94500.- - hatsgi szolgltatsi djak, illetkek 8600.- - pnzgyi, befektetsi szolg. djak 60 140.- - bankkltsg 76328.- - egyb kltsg (posta ktg) 126 925.- sszesen: 2013. vi maradvny: 2634 623 Ft pnztr: 55484 Ft folyszmla: 333 280 Ft, 5116 Ft, lektve: 2240 743 Ft) II. Kltsgvetsi tmogats felhasznlsa Az egyeslet a kzponti kltsgvetsbQl nem kapott tmogatst. III. Vagyon felhasznlsval kapcsolatos kimutats 2766 Tpiszele, Mzeum t 13. ingatlan 2272/1 hrsz. 4129 ngyzetmter zrtkert, mely a mzeum ltal biztostott tszolgalmi jog alapjn kzelthetQ meg, utcai bejrata nincs. rtke: 800000 Ft IV. A cl szerinti kimutats A cl szerinti juttatsok felhasznlsa az I. pontban tallhat, rszletezse, amely egyben elszmolsa a cl szerinti juttatst nyjt alapoknak (MVH- Leader) a barti kr szkhelyn megtekinthetQ. V. Juttatsok s tmogatsok mrtke a, elklntett llami pnzalaptl kapott tmogats ( MVH -Leader ) 2999994.- b, helyi nkormnyzat tmogatsa 200 000.- c, adomny (Blaskovich szobor) 2503 130.- d, egyb tmogatsok (Blaskovich - dj) 70000.- f, SZJA 1% 776 404.- VI. A vezetQ tisztsgviselQknek nyjtott juttatsok rtke, illetve sszege Nem voltak ilyen juttatsok. VII. Tartalmi beszmol a kzhaszn tevkenysgrQl Szervezeti let A vezetQsg rendszeresen tartotta lseit. 2013-ben sszesen hat alkalommal lsezett, amelyeken megvitatta a napirendre tqztt krdseket s meghozta a szksges dntseket. Szervezetnk mrciusban tartotta vi rendes kzgyqlst, melyen megvitatta a napirendi pontokat, elfogadta a kzhasznsgi jelentst, munka s pnzgyi tervet. Az ellenQrzQ bizottsg rendszeresen vgezte munkjt. A trvny szerint a szmviteli beszmolt az Orszgos Brsgi Hivatalhoz bekldtk, lettbe helyeztk. A 2011. vi CLXXV. trvny (civil tv) alapjn szervezetnknl 2012. janur 1-vel kettQs knyvvitelt vgznk. Az egyeslet szmviteli politikja alapjn kszlt az v vgi eszkz s kiadvnyleltr. A szervezet letnek, mqkdsnek kzreadsa rdekben Hrlevelet ksztettnk s adtunk ki. Ezt tagjaink mellett partnerszervezeteink s tmogatink is megkaptk, valamint feltettk az internetre. Fenntartjuk s hranyaggal elltjuk a mzeum honlapjt, amelyen kln menpont a mzeumbarti kr tevkenysge. Internetes adatbzisunk alapjn tagjainkat gyorsabban s olcsn tjkoztathatjuk. A papralap megjelens mellett elektronikus meghvkkal, hranyaggal adunk tjkoztatst. Programjainkrl a helyi jsgban, kistrsgi internetes jsgban s kzssgi portlokon (Facebook) rendszeresen jelentetnk meg hradsokat. Intztk 1 db Leader plyzatot adott le, elvgeztk a 2008. vi Leader plyzat (botanikai tansvny) zr projekt elszmolst, elfogadtk, ezzel az t ves fenntarts lezrult. Beadtunk kt plyzatot a Nemzeti Egyttmqkdsi Alaphoz (NEA), ami az NCA jogutdja, de sem a mqkds, sem a programfinanszrozsnl nem kapott szervezetnk tmogatst. Szakmai tevkenysg Egyeslet majd 30 ves trtnetben, trsadalmi szerepvllalsnak teljestsben igen fontos dtum 2013. november 5-e, a mzeumalapt Blaskovich Gyrgy s Blaskovich Jnos szobrnak felavatsa, a szoboravat nnepsg megvalstsa. Kzismert, hogy a szobor fellltst kzadakozs s kt plyzati tmogats fedezte.A kltsgek elQteremtsben elsQdleges alapot adtk az SZJA 1%-os felajnlsok. Mr 2010 ta e clra krtk ezt. Szervezetnk tbb ven t szleskrq sszefogst generlt, a legnagyobb adomnyozk voltak: Tpiszele Vros nkormnyzata, Monsanto Hungaria, Szirki Boglrka, Bencsik Tnde, Szirki Kroly, CG Electric Systems Hungary Zrt, Dr. Brdy Pter s Ildik, Bp., Blaskovich JenQ s fiai: Tams s kos Bp., Botka Gabriella s Dr. SzemQk Andrs, Nagykta, Horvthn Matalin Mria, Bkscsaba, Nagykta s Vidke Takarkszvetkezet, Kta pszv. Kft. Nagykta, Szatmri Ferenc s csaldja, Tass. A trsadalmasts rvn Pogny Gbor BenQ szobrszmqvsz elksztette a szobrot brzol bronzrmet, amit olyan szemlyeknek adtunk t, akik legalbb 15000 Ft tmogatst nyjtottak. 2013 vgig sok szemlyt, vllalkozt, civil szervezetet szemlyesen szltottunk meg. Kzlk 138 szemly s 6 tpiszelei szervezet tmogatta egy remvsrlssal ezt a nemes gyet. A magnszemlyek, vllalkozk mellett a Blaskovich Jnos ltalnos Iskola nevelQtestlete, a Borostyn Nyugdjas Klub, a PolgrQrsg, a Tpimenti Motoros Klub, a Tpiszelei Termszetbart Klub, az nkntes Tqzolt Egyeslet. A 2013-as vet Blaskovich Gyrgy szletsnek 135. s Blaskovich Jnos szletsnek 130. vfordulja fmjelezte, tbb programunk ennek jegyben zajlott, de a legfontosabb a szoboravat nnepsg volt. Ezt kt llamtitkr is megtisztelte jelenltvel, Halsz Jnos Emberi ErQforrsok Minisztriuma, Czervn Gyrgy MVM, orszggyqlsi kpviselQnk. Mjus vgn 15. alkalommal rendeztk meg a Blaskovich Napokat. Trtneti fottrlatot szerveztnk Blaskovich Gyrgy 135. s Blaskovich Jnos szletsnek 130. vfordulja tiszteletre. A Blaskovichok szellemi s trgyi rksgnek megismertetst$%.^_`asu}U W X Y Z [ \ ^ ~zvo hS@h{hjh2hS@ hx9[h{h{ hS@5 hZN5 h25 h25\ hZN5\ h*5\h|fh*5\ h*5h4Ah{5h4Ah{5\h{h{6 h{h{h{h{5h{h{56 h{56 h{6(%.^_`aa : n 9 } O q gdS@ $8^8a$gd{$a$gd{8^8gd{gd{ " $ 4 8 : > `   8 @ d n . / 6 ; < l n q   C F O T ` a n p q r y z ޻ô h{\ h2\hUh{\ h{5\hSh{5\ hj6 hjhjhjhj5 hjh{hAh{6hS@h{6h2hjhihh{hS@ hS@h{ hS@hS@5q r z 2Z7qx>$a$gd{$a$gd{gdjgd{ 12Z&-.hnμĵ۰۰۰۰ۨ{ h{5\ h25\hQ$h{5\hQ$hQ$5hQ$h{5 hRc6hjh{6 hj\ hRc6\hRch{\hjh{6\ hRc\hjhj\hjh{\hUh(\ h2\ hZN\ h(\ hU\0&FTx>xB#'6ELN>^`bl\ռռռյյüռռռխ٨ՠ h{] hQ$]hh{] h{>*hLOh{5 hx9[h{ h1]wh{hQ$ h#ph{ hfh{h{h1]wh{>*hQ$h(5\ h25\ hZN5\ h(5\;>xB$>`> !#8$:$N$9%gdX5 $ & Fa$gd{$a$gdQ$ $ & Fa$gd{$a$gd{$a$gd{ * !!!###:$M$N$O$Y$f$t$$$$$ %ŹŞa:hX5hX50JB*CJOJQJaJfHphq =hX5hX50J6B*CJOJQJaJfHphq hX5CJOJQJaJhX5hX5CJOJQJaJh'CJOJQJaJhX5h{CJOJQJaJhX5h{OJQJhX5h{]hX5h{>*]hQ$ hh{h{ %%)%8%9%:%`%%%&㣇fHf&ChdhX50J5B*CJOJQJ\]aJfHphq :hZ $0J5B*CJOJQJ]aJfHphq @hdhX50J5B*CJOJQJ]aJfHphq 7hX50J6B*CJOJQJaJfHphq =hX5hX50J6B*CJOJQJaJfHphq @h'h'0J56B*CJOJQJaJfHphq 7h'0J6B*CJOJQJaJfHphq &&&'''d((((F*Z****iYQPSTVY`Z[|]^<`aa>cdef~ghPi & FgdgL & Fgd' $ & Fa$gd' & FgdZ $gdZ $gdX5*, ,!,t,,,,,,,Z/`/b//ĥeI-I7h'0J6B*CJOJQJaJfHphq 7hZ $0J6B*CJOJQJaJfHphq =hK^VhX50J6B*CJOJQJaJfHphq @hdhX50J56B*CJOJQJaJfHphq =h'hX50J6B*CJOJQJaJfHphq 7hX50J6B*CJOJQJaJfHphq =hdhX50J6B*CJOJQJaJfHphq /,000222.202h2j22224NN6NhOpOOOO\PƷեՕxlN?h'h'CJOJQJaJ:h'0JB*CJOJQJ\]aJfHphq h'CJOJQJaJh-RCJOJQJaJUhGhZ $CJOJQJaJhGhZ $5CJOJQJaJ"hQ$h{56CJOJQJaJh'hZ $CJOJQJaJh'h{CJOJQJaJhQ$h{6CJOJQJaJhZ $CJOJQJaJhZ $hZ $CJOJQJaJ szolglja a Blaskovich-dj kirsa. A 100000 Ft rtkq djra a helyi iskola 8. osztlyosai plyzhattak, idn 5 fQ ksztett dolgozatot. A munkk ismertetse nyilvnos programja volt a Blaskovich Napoknak. Egsz vi tevkenysgnkben kiemelt hangslyt kapott a mzeumalaptk emlkre fellltand szobor trsadalmastsa. Szles krq gyqjtst folytattunk (vrosnap) jtkonysgi mqsort szerveztnk (mjusban) Kzssgfejlesztsnk tern a magyarsgtudat polst igen sikeres rendezvnnyel is segtettk. prilisban Banner Zoltn kltQ, mqvszettrtnsz, elQadmqvsz Szmqztt irodalom cmmel irodalmi s mqvszeti kalandozsban rszestette hatvan fQnyi hallgatsgt. Fiatalok s felnQttek krnyezeti nevelst szolgja a mr 3. alkalommal megszervezett Flemlk jszakja rendezvny, ahol partnernk, a Magyar Madrtani Egyeslet tpimenti csoportja volt. Hagyomnypolsunk rvn mr 11 ve megtartjuk a nprajzi hznl a Mindennapi hagyomnyaink cmq kzmqves foglalkozsokat, amin a nyugdjas barti kri tagok ismertetik meg a paraszti let trgyi vilgt s szoksait a mai gyerekekkel. Jnius 22-n ismt megszerveztk a mzeumok jszakjt, ahol kzmqves foglalkozsok, csipkevers, kosztms trlatvezets, interaktv jtkok, mzeumkerti kincskeress, mqveltsgi jtk, lmps sta s zenei programok vrtk vendgeinket. Sajnos a rossz idQjrs kedvezQtlenl befolysolta a rendezvnyt, ami nem maradt el. mivel a mqvelQdsi hz rendelkezsre llt esQ helysznknt. Gondoztuk, npszerqstettk nprajzi hz anyagt, killtst, amit 2000-ben nyitottunk. Gondoztuk a Blaskovich csald s Danielisz Jnos 1848-as honvd ezredes srjt. A helytrtneti ismeretszerzst szolglta a felnQttek szmra szervezett kt elQads. Szeptemberben Szatmri Imrn HOGY TRTNT& helytrtneti esemnyek, rdekessgek Blaskovich Jnos napljt, novemberben Gcsn Mr Csilla trtnsz- igazgat az ebeczki Blaskovich csald 19. szzadi jeles szemlyeit mutatta be. Oktberben a szelei dikokkal egytt alkottunk, nagy rajzolst tartottunk. Ekkor nvnyekrQl, madarakrl, az Qszi kert hangulatrl kszltek rajzok. Az alkotsokat djaztuk, killtottuk. Identitstudat erQstst szolglta a Bringzz velnk! akcink, amikor dikok s felnQttek kerkprral eredtek Tpiszele trtneti s ptett rksge nyomba. Kzssgfejlesztsi clt szolglt vi kirndulsunk, Pest megyei kastlyokat s krikat ltogattunk meg. Egyttmqkdtnk a Tpiszelei Termszetbart Klubbal az Aranyszarvas orszgos gyalogtra lebonyoltsban. A MPF-n tallkozt s jtkos csapatversenyt szerveztnk a 30 vvel ezelQtti Blaskovich vetlkedQn rszt vett dikok s a jelenlegi ltalnos iskolsok rszvtelvel. Programmal kapcsoldtunk az v egyik nemzeti vforduljhoz, a Grdonyi Emlkvhez Az emlkek szrnyn cmq rendezvnyen vendgnk volt Keller Pter, az r ddunokja. Megszerveztk vi kirndulsunkat, ahol Pest megye ptett rksgt, kastlyait s kriit ismertk meg (GymrQ, Pcel, Ft, Dabas). Kapcsolattartsunk folyamatos a szrvny magyarsggal, szlovkiai Demnddel s a nagybnyai Teleki Magyar Hzzal (fQvrosi bemutatkozsukon rszt vetnk). Folytattuk tnykedsnket a Magyar Madrtani Egyeslet madrbart kert programjban. Lengyel-magyar bartsg helyi emlknek polsa a fiatalok bevonsval, egy olyan zemmel partnersgben, ahol 1939-ben 709 lengyel katona lt. Tpiszelei RTKTR sszelltsa, rszvtel a helyi nkormnyzat ez irny munkjban. Programjaink s feladat vgzsnk sorn egyttmqkdtnk szmos civil szervezettel s intzmnnyel: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Magyar Madrtani Egyeslet Tpi-Vidki Helyi Csoportja, Tpiszelei Termszetbart Klub, PMMI-Blaskovich Mzeum, Blaskovich Jnos ltalnos Iskola, Simonffy Klmn MqvelQdsi hz - Tpiszele. Tpiszele, 2014. mrcius 28. Terk Mihly elnk Gcsn dr. Mr Csilla titkr Benedek Istvnn ell. biz. \P^PhPjPP Q>QR.R0R`aaaabbcccwk_h-RCJOJQJaJh2CJOJQJaJhZ $CJOJQJaJh'5CJOJQJaJh'CJOJQJaJ"hGhZ $6CJOJQJ\aJ"hGhZ $5CJOJQJ\aJhGhZ $CJOJQJ\aJhGhZ $6CJOJQJaJhGhZ $CJOJQJaJhGhZ $5CJOJQJaJ"ccc dddddeeee f@fff g gg>g~gghNiPikkkk l lllllȼȼȼȼȼ{{wsohih}h }hQ$h{ h{5 h'h{hgLhgLCJOJQJaJh# hgLCJOJQJaJh hgLCJOJQJaJhgLCJOJQJaJhohgLCJOJQJaJh2CJOJQJaJh-RCJOJQJaJh-Rh-R5CJOJQJaJ"Pikkkkllllllgd{$a$gd }$a$gd{ 21h:pG. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHL`L {Norml$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH8@8 {Cmsor 1$@&6]FA`F Bekezds alapbetqtpusaXiX 0Norml tblzat4 l4a ,k , 0 Nem lista TT { Cmsor 1 Char"6CJOJPJQJ]^JaJtHL`L { Nincs trkzCJ_HaJmHsHtH .X@. X5@Kiemels6]BO!B X5apple-converted-space0W@10 X5` Kiemels25\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!rrPtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[xw;jf7q7P?%PE_N&IA!>Ǽ3|^/mo[ov[fDNc@M.͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6^ۄ Z N+lR~auԩՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC ^+Iki!4A*k,Gug,Jn#KtZ妇|1ikBԥ0 bW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rz^L-V 5-nhxL|UviE>fO(8D#6{¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍqg7Ŕ9RN)z?@Gk\׶Dž8t4~_`zd kH*L69mYhHE]hK&N`V.˒eLFԕU{DvEꦛdmU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++WT[Xs/7s b1p߃1i7!߃ފ * v %&*/\PYcl!"#%&789q >9%Pil $:8@0( B S ?k{.|OTr x ^f8@%,gklr%,Xf!!D%I%\'e'))* ****CEZ;M29E/HU]|+8SczV[s :  KLIT !""I&Q&***FixL^h88 ,W&]l@5h^h`o(. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`o(.88^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xLx^x`L.HH^H`.^`.L^`L.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHix,Wh8]ljOP\&iS@UZN }Z $Q$'(X5w{CgL!P-R:[SRc ndjl_q{U2Q]V2}7iNScGz***@**(** KKKKKKK*X@X X@XX,@XXX@@X"XH@X&X(X*XX@X.X0XNUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @Calibri?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"q#'#g6#g YfA%OfA%O!20**3qKX $P{2!xx gocsanecs gocsanecs   Oh+'0 4 @ L Xdlt| gocsanecsNormal gocsanecs11Microsoft Office Word@V)20@X I@|&A@l&IfA%՜.+,0 hp $Pest Megyei Muzeumok IgazgatosagaO* Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`abeRoot Entry F &Ig1Table<,WordDocument4vSummaryInformation(SDocumentSummaryInformation8[CompObj F3Microsoft Office Word 97-2003 formtum dokumentum MSWordDocWord.Document.89q