Pályázatok

Városi Civil Alap VCA-KP-1-2022/4-000842

2022. június 15.

 

Városi Civil Alap VCA-KP-1-2022/4-000842 számú pályázat

A pályázat megvalósításának célja: Örökségünk, értékeink Tápiószelén címmel olyan minőségi kulturális programokat kívánunk szervezni,

amivel szolgáljuk elődeink tiszteletét, a ránk hagyott kulturális örökség széleskörű bemutatását,
másrészt szolgálja a településen és a tápiómenti kistérségben élők kulturális javakhoz történő
hozzáférését, a közösségi lét megélését, a generációk közötti párbeszédet. Mindezt olyan
rendezvényekkel, aminek több évtizedes hagyománya van, amit a jeles múzeumi évforduló elvár a
közösségétől. A programok sora főhajtás a tápiószelei Blaskovich fivérek munkássága, öröksége előt.

MEGVALÓSULÁS: 2022.01.01.-2023.12.31.

Támogató:

Közösségi tér kialakítása

2021. október 3.

 MÚZEUMBARÁTOK KÖZÖSSÉGET ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTERET ÉPÍTENEK


A tápiószelei múzeumi egyesület 2007-ben 4229 m2-es zárt kertet vásárolt, amely egykor a Blaskovich család haszonkertje volt. A vételt azzal a céllal tettük meg, hogy a kert közösségi célt szolgáljon. Már vártuk a Leader pályázati kiírást, hogy a terület fejlesztését meg tudjuk valósítani. Két pályázatot készítettünk, azért kettőt, mert pl. a játszótér megvalósításánál nem lehetett olyan költségeket elszámolni, amire nekünk még szükségünk volt. Csak az egyik pályázat kapott támogatást, így a szükséges munkát, anyagokat önerőből, támogatásból fedeztük. 2020-ban a Kincsem játszótér kialakítását elvégeztük.
A Blaskovich Kúriamúzeum mögötti területet két ütemben fejlesztjük. A fejlesztés során olyan szabadidős tevékenységre alkalmas szabadtéri közösségi színteret alakítunk ki, ami illeszkedik a kúriakert eredeti miliőjéhez, alkalmas az ényszerű ismeretterjesztésre.
2021-ben  a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által a Nemzeti Együttműködési Alap NEAO-KP-1-2021/2 pályázati kiírására beadott pályázatunk támogatásban részesült. Így önerőből, önkéntes munkával és a támogatás révén folytatjuk a közösségi színtér kialakítását. Például fa kerti kiülőket tudunk vásárolni, füvesíteni és kerti utat készíteni.

Kialakítunk egy HERBÁRIUMOT, ahol fa ágyásszegéllyel körbe vett kertecskében 24 féle régi fűszer és gyógynövényt ültetünk. Olyanokat, amiket a kúriakertben a Blaskovichok is ültethettek. Az ágyások mellett egy-egy fajtáblát helyezünk el, amely két-két növényt, ennek hatását, felhasználási módját mutatjuk be.
A kert adta természeti elemek segítségével szellemi örökségünket is ápolni kívánjuk. Elkészítjük a 19. században született tápiószelei hírességek fasorát. Hat darab nemes fát, hársfát kaptunk egy helyi támogatónktól, a Virágmag Kft. tulajdonosaitól, ezeket már elültettük. A hársfák a 19. században született hat tápiószelei hírességnek állít emléket. Melléjük olyan tájékoztató táblákat kívánjuk elkészíteni, amik harmonizálnak a fűszernövények táblácskáival. A második ütemben MEZÍTLÁBAS ÖSVÉNYT készítünk, ami manapság a szabadtéri, közösségi parkok kedvelt eleme.
A szabadidős park jelleghez igazodva kerti kiülők, pihenők elhelyezését végeztük.

Nagyon köszönjük azon tagjainknak, akik segítenek ebben a munkában.
Bízunk abban, hogy egy új, rendezett, szabadtéri programok lebonyolítására alkalmas közösségi színtérrel gazdagítja a Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápiószele települését.

 

Kincsem játszó-és élménytér létrehozása Leader pályázatból

2019. augusztus 31.

KINCSEM JÁTSZÓ- és ÉLMÁNYTÉR KÉSZÜL a tápiószelei Blaskovich Múzeumnál


A Blaskovich kúriakert egykori haszonkerti része, a majd fél hektáros területet még 2007.ben vásárolta meg a múzeumbaráti kör azzal a céllal, hogy közösségi színtérül szolgáljon. A jelenlegi bozótos, gyomos, elhanyagolt terület közösségi célú fejlesztése érdekében a múzeumbaráti kör két Leader pályázatot készített és adott be.
Öröm, hogy az egyik pályázat támogatást nyert 6,2 millió forint értékben, amiben 15 % önerőt vállalt az egyesület. A pályázat előfinanszírozásában a tápiószelei önkormányzat segíti szervezetünket, mint
A nyertes pályázat a „Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése „(kódszám: VP6-19.2.1.-41.7.17) célterületen a KINCSEM JÁTSZÓ és ÉLMÉNYTÉR KIALAKÍTÁSÁRA vonatkozik.
Ennek révén hagyományos játszótéri elemek mellett egyedi elemeket felsorakoztató játszóteret készítünk. Az elvárt játszótéri elemek: hinta, mászóka, csúszda mellett interaktív játékokat tervezünk e térre. A Blaskovich örökséghez tartozó csodakanca világát megjelenítő kültéri játék elemek szórakoztatják majd a kúriába látogatókat.
A másik Leader pályázat, ami a SZABADIDŐS PARK kialakítását szolgálta, ez sajnos nem nyert. Az ebben vázolt feladatokat meg kell oldani egyesületünknek, mert a területet rendezni kell, a bozótot ki kell írtani stb.
A zárt kert első felén lesz a játszótér, a másik felébe olyan őshonos gyümölcsfákat kívánunk elültetni, amelyek megmutatják melyek lehettek egy udvarház körül. A tápiószelei Nemzeti Biodiverzitás Központ támogatja és biztosítja a régi, őshonos fafajtákat, ezek elültetését. Ezzel bekapcsolódunk a Böjte Csaba és az Agrárminisztérium által fémjelzett Kárpád-medencei gyömölcsész programba.
E fejlesztés megvalósítása hozzájárul a Blaskovich Múzeum látogató- és családbarát kínálatának bővítéséhez, egy olyan közösségi színtér jön létre, amit a helyiek, civil szervezetek, cégek is rendezvényeikhez (pl. családi nap) használni tudnak. 

Gócsáné dr.Móró Csilla

 

NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázata

2017. december 1.

NKA Könyvkiadás Kollégiuma Adatlap azonosító: A2013/N9955 Pályázati azonosító: 203137/02560 

 Pályázati téma: Dr. Körmöczi Katalin, Gócsáné Dr. Móró Csilla: A Blaskovich - gyűjtemény bútor és lakberendezési tárgyai, szakkatalógus című könyv kiadása

A Blaskovich-gyűjtemény bútor és lakberendezési tárgyainak szakkatalógusa a teljes Blaskovich anyagot (állandó kiállítás, raktár, a 2005-ben Schlier Lujzától visszavásárolt is) szakszerű leírással és színes fotókkal tárjuk a nagyközönség elé, így megismerhetővé válik a Blaskovich-gyűjtemény teljes és különleges bútorainak, lámpáinak, óráinak, kályháinak sora.
Több darabról megtudható, milyen míves vagy különleges darab. Van olyan bútorkánt, amiből összesen öt van a világon, ebből egy itt Tápiószelén. Büszkék lehetünk arra, hogy milyen hatalmas értéadványa: Aket hagytak ránk a Blaskovich fivérek! Még a múzeumot ismerők számára sem köztudott, hogy egy-egy műtárgyban, bútorkában, használati tárgyban milyen és mekkora érték testesül meg. Ennek megismerését ez a munka is segíti.
A bútorok, lámpák, kályhák, órák, karnisok szakmai leírását dr. Körmöczi Katalin történész-muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főosztály vezetője készítette. Két tanulmány mutatja be a Blaskovich kúria berendezését. Az első tanulmány szerzője Gócsáné dr. Móró Csilla történész-muzeológus: A tápiószelei Blaskovich kúria, mint lakás, a 20. század első felében. A második tanulmány írója dr. Körmöczi Katalin: Bútorok a Blaskovich hagyatékból. A kötet szerkesztője Gócsáné dr. Móró Csilla történész - múzeumigazgató.
A kiadvány megjelentetésével a kötet két szerzője és szerkesztője azt a célt vállalta, hogy a teljesség igényével dolgozza fel a tápiószelei Blaskovich Múzeum bútor és lakberendezési tárgyainak gyűjteményét. A katalógus megjelenése a múzeum tervezett, tudományos feldolgozó munkájának eredménye.
A bútorgyűjtemény tudományos feldolgozását 1993-ban dr. Körmöczi Katalin kezdte meg azzal, hogy a Blaskovich emlékkönyv számára elkészítette a magyar köznemes tárgyi környezete a Blaskovich– gyűjtemény tükrében című tanulmányát. A tápiószelei kúria eredeti berendezésnek bemutatása, feldolgozása Gócsáné Móró Csilla tanulmányával vette kezdetét. A munka 2012-es PHD dolgozatban teljesedett ki. Jelen kötet a Blaskovich Múzeum pipa-, fegyver- és lószerszám katalógusainak mintájára készült. 2005-ben látott napvilágot a pipagyűjteményt bemutató szakkatalógus. 2008-ben jelent meg a fegyver- és lószerszám anyagot feldolgozó munka.
A könyvet a Blaskovich Múzeum Baráti Köre adta ki. Felelős kiadó és a kötet ajánlója: Terék Mihály.
A megjelenést támogatta a NKA Könyvkiadási Kollégiuma, dr. Bródy Péter és Ildikó (Budapest), dr. Szemők András és Botka Gabriella (Virágmag Kft. Tápiószele), Bíró Zoltán (Ferzol Kft. Tápiószőlős), valamint a magánszemélyek SZJA 1%-os felajánlásai.
A kiadvány professzionális tárgyfotóit ( a pipa és fegyverkatalógushoz hasonlóan) a tápiószelei Gócsa Fotó Kft., Gócsa Mihály és Gócsa Lilla készítette.
A könyv a tápiószelei Tápió Nyomda Kft. gondozásában jelent meg. A nyomdai előkészítést végezte Ali Attila.

NKA Ötvösanyag restaurálása 3 ütem

2017. szeptember 20.

NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM Közgyűjteményi KOLLÉGIUMA
altéma: 204111/281

pályázó: Magyar mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár,  Budapest 

PÁLYÁZATI TÉMA: A tápiószelei Blaskovich Múzeum ötvös remekeinek restaurálása 3. ütem

2013-ban elkezdődött a Blaskovich Múzeum ötvös anyagának restaurálása, amit az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma támogatott. Az első ütemben a Ferenczy Múzeum - Blaskovich Múzeuma nyertes pályázata során 18 ötvöstárgy és 7 pipa restaurálása történt meg. A második ütem 2014-ben valósult meg. A munkát ismét az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma támogatta. Így restaurálásra került két ezüst agár tiszteletdíj (1875), két úti ezüst evőeszköz készlet, 19. századi ékszerládika, 1600-as évekből származó ezüst talpas pohár, valamint 6 db tajtékpipa. 2016-tal megszűnt a megyei múzeumi fenntartás. 2017. január 1-től a tápiószelei közgyűjtemény a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár filiáléja. 

Jelen pályázatunkban a fentebb leírt a munkát folytatuk. Most is az ötvös gyűjtemény míves darabjainak restaurálását végeztük el, ezek mindegyike az állandó kiállításban tekinthető meg.
A restaurálandó tárgyak között volt egy ezüst férfi karkötő (18. század). Az ötvös tárgy nemcsak míves darab, de a családtörténet szempontjából is fontos. A családi emlékezet úgy tartja, hogy a méregtartó szelencével ellátott férfi karkötő tulajdonosa Blaskovich Pál generális, Mária Terézia katonája volt. Ő a nemességszerző, Blaskovich Sámuel unokája.
Különlegesen szép darab az 1670 táján danzigi ötvös által készített aranyozott, ezüst vadásztál. Kiemelkedő darab a 19. században készült nagyméretű fedeles ezüst kupa. A Blaskovich Múzeum egyetlen 20. századi ötvös tárgya egy ezüst emléktál. A Blaskovich testvérpár számára Fettich Nándor régész-ötösművész 1947-ben ajándékba készített egy ezüst tálat annak emlékére, hogy a Blaskovich kúria a második világháborút épségben átvészelte.Az ötvös tárgyak mellett egy bécsi porcelán névjegytartó tál restaurálsa történt meg, aminek fém részei vannak.

 

NÉPZENEI ÖRÖKSÉGÜNK ŐRZŐI

2017. január 20.

Adatlap azonosító: A2015/N0848 Pályázati azonosító: 449108/02778

Pályázati téma: Népzenei örökségünk őrzői című őszbúcsúztató népzenei rendezvény megvalósítására
Megítélt támogatási összeg: 500 000 Ft
Aktuális - Kollégium: MINISZTERI TÁMOGATÁS
Altéma: 449108 Szakterület: NÉPZENE
Altéma: Szakterület:
Program kezdete-vége: 2016-11-02 - 2016-12-31

A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAM LEÍRÁSA: A tápiószelei Blaskovich kúriamúzeumban 2016. december 11-én, vasárnap délután 16 órától szerveztük meg NÉPZENEI ŐRÖKSÉGÜNK ŐRZŐI című kistérségi kulturális rendezvényt. E tápiómenti népzenei rendezvénye kiemelt fellépője Sebestyén Márta népdalénekes, énekművész volt, de közreműködött Terék József népzenész. A rendezvényen a feltörekvő, új generáció énekesei is bemutatkozási lehetőséget kapnak. 2016. december 11-én "Népzenei Örökségünk Őrzői" címmel a tápiószelei Blaskovich Múzeumban egy igazi exluzív produkció valósult meg Advent harmadik vasárnapján. Vendégünk Sebestyén Márta, UNESCO Artist for Peace, Kossuth-, Liszt-, Príma Primissima díjas népdalénekesnő volt, akinek tiszteletére egy kis műsort adtak térségünk tehetséges népdalénekesei (Báthory Borbála - Sülysáp, Balázs Botond - Sülysáp, Sillo Réka - Úri, Sass Éva - Tápiószele, Czira Sára - Farmos, Fehér Viktória - Tápiószentmárton, Horváth Éva Sára - Tápiószentmárton), illetve Szekeres Marcell nagybőgőssel, aki brácsán debütált. Aki jelen volt, megismerhette Magyarország első számú népdalénekesnőjét arról a rendkívüli oldaláról, melyről a médiából nem értesülhetünk. Közvetlen, személyes és méltóságteljes hangvételben mesélt nekünk életéről, a pályafutásáról, a hozzá kötődő és életében fontos szerepet betöltő emberekről a kezdetektől egészen napjainkig. Az est, illetve a program fővédnöke Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára, térségünk országgyűlési képviselője volt.

Ismeretterjesztési Kollégium pályázata

2016. október 20.

Adatlap azonosító: A2012/N8565 Pályázati azonosító: 201108/01088

Pályázati téma: A 18. Blaskovich Napok kulturális programjainak és a múzeumbarát teakör ismeretterjesztő rendezvényeinek megvalósítására

Megítélt támogatási összeg: 300 000 Ft
Aktuális - Kollégium: ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA

Program kezdete-vége: 2016-04-20 - 2016-12.20

Felvállalt célunk szerint megvalósítottuk a 18. Blaskovich Napokat. Ennek során nyílt meg a helytörténeti tárlat. A TÁPIÓSZELE RETRO-EMLÉKEINK AZ 1980-ES ÉVEKBŐL címet viselő helytörténeti kiállításon sok-sok fényképfelvétel idézi fel az 1980-es évek tápiószelei történéseit, a május elsejei felvonulásokat, községi ünnepeket (iskola, könyvtár, tornacsarnok avató). Bepillantást kapunk helyi üzemeink (KGYV, Jelvényüzem, MGTSZ, Áfész, Agrobotanika) életébe, közülük néhány már nincs is. Tablóba, egy-egy filmkockába rendezetten nosztalgiázhatunk a régi iskolai, úttörő, óvoda, múzeum és sportélet felvételein. Korabeli tárgyakkal, kazettás magnótól a mini grill sütőig, az alumínium ételhordótól az Orion szíes televízión át a moncsicsiig idéztük meg e kor mindennapi életét. A kiállításról fotódokumentációnkban láthatnak felvételeket. 

A 18. Blaskovich Napok kezdő rendezvényéhez a kiállítás megnyitón kívül egy helytörténeti képeskönyv bemutatója társult. 2016. május 20. péntek 17 óra: TÁPIÓSZELE RETRO - Emlékeink az 1980-as évekből című történeti kiállítás megnyitója és a TÁPIÓSZELE ANNO, Képes történelem városunk fénykorából a kezdetektől 1945-ig című könyv bemutatója zajlott le.

A 18. Blaskovich Napok harmadik programja volt 2016. május 29. vasárnap 16 órától Pogány Gábor Benő szobrászművész tervei alapján és kivitelezésében készített ARANYSZARVAS DÍSZ IVÓKÚT ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Köszöntőt mondott: KOVÁCS FERENC polgármester, Tápiószele TERÉK MIHÁLY elnök, Blaskovich Múzeum Baráti Köre Avatóbeszédet mondott: JANKOVICS MARCELL a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas grafikus, rajzfilmrendező, forgatókönyvíró, kultúrtörténész .

Szakmai közreműködők, előadók voltak :

Blaskovich Napok: 1. BIHARI JÓZSEF a Pest megyei múzeumok ny. igazgatója 2. DR. EGEY TIBOR a Pest Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója 3. DR. ESTÓK JÁNOS történész, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója, az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének oktatója 4. Kucza Péter helytörténeti kutató, Nagykáta 5. Gócsáné dr Móró Csilla phd történész, Blaskovich Múzeum, Tápiószele 6. JANKOVICS MARCELL a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas grafikus, rajzfilmrendező, forgatókönyvíró, kultúrtörténész 7. Terék József népzenész, zenepedagógus 8. Kóka Néptáncegyüttes gyermek tánccsoportja, Kóka

Múzeumbarát teakör:

1. Debrődi Gábor mentőorvos, a Kresz Géza Mentőmúzeum igazgatója, Budapest 2. Pogány Gábor Benő szobrászművész, Szolnok 3. Keller Péter író, Gárdonyi Géza dédunokája, Budapest 4. prof. Bitskey István irodalomtörténész, tanszékvezető Debreceni Egyetem 5. Völgyi Péterné dr. Reich Márta, tanár-orvos 6. dr. Anka László történész phd, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa 7. Németh Csaba tanár-helytörténeti kutató. 8. Gócsáné dr. Móró Csilla phd, történész 9. Zsuffa Tünde írónő