Tápió Mentéért- díj

 A TÁPIÓ MENTÉÉRT DÍJ 2023. ÉVI DÍJAZOTTJAI

Tápió mentéért díjat vehetett át Bori József, Káplár Béla és Szívós István

Tápió mentéért díjat Mecénás kategóriában a Tápió Nyomda Kft

Tápió mentéért díjat Fiatal tehetség kategóriában Mázás Jázmin

Tápió mentéért díjat Posztumusz kategóriában Szótér Béla zenetanár

Tápió Mentéért Díszoklevelet a Tápiómente Táncegyüttes és Gócsáné Dr. Móró Csilla kapott.

  

      

      

  

 

  

 

2023. évi felhívás

Tápió Mentéért-díj

A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület 2019-ben Tápió mentéért díjat alapított azzal a céllal, hogy elismerje azokat a személyeket, akik munkájukkal sokat tettek a Tápió mentéért. A díjat évente legfeljebb három személy kaphatja meg, illetve ezen felül egy-egy személy posztumusz, fiatal tehetség, valamint mecénás kategóriában. Az elismerés pénzjutalommal nem jár, a díjazottak elismerő oklevelet és emlékérmet vehetnek át.

Jelölt lehet a „Tápió Mentéért -díj” elismerésre bármilyen természetes személy, aki a Tápió mentén, vagy a tájegységen kívül él, elévülhetetlen érdemei alapján pedig méltó lehet a kitüntetésre. Az elismerésre javasolt személy bármilyen területen végzett kimagasló munkássága felterjesztésre érdemes, ha az a Tápió mente valamelyik településén vagy a Tápió mentéért valósult meg. A benyújtott jelölések elbírálásánál kiemelt figyelmet kapnak azok a jelöltek, akiknek tevékenységi körébe tartozik a kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományok őrzése, az épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, természeti értékeink megőrzése, az oktatás, valamint az identitástudat erősítése, illetve mindezek megvalósításának segítése. További elbírálási szempont, hogy a jelölt személy és munkássága helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szinten szerzett-e hírnevet a Tápió mentének. Posztumusz-díj esetében ugyanezek a szempontok érvényesek, melynek egyetlen kritériuma, hogy a díj átadásának napjától számított, 15 évnél régebben elhunyt személyek (2008. november 10. előtt elhunyt személyek) nem terjeszthetők fel.

 


A Blaskovich fivérek által Tápiószele és Tápiószentmárton határában, Sőregpusztán megtalált szkíta aranyszarvas


Jelölt lehet „Tápió mente fiatal tehetsége” díj elismerésre bármilyen természetes személy, aki a Tápió mentén, vagy a tájegységen kívül él, elévülhetetlen érdemei alapján pedig fiatal életkora ellenére méltó lehet a kitüntetésre. Az elismerésre javasolt személy bármilyen területen végzett kimagasló munkássága felterjesztésre érdemes, ha az a Tápió mente valamelyik településén vagy a Tápió mentéért valósult meg. A benyújtott jelölések elbírálásánál kiemelt figyelmet kapnak azok a jelöltek, akiknek tevékenységi körébe tartozik a kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományok őrzése, az épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, természeti értékeink megőrzése, az oktatás, valamint az identitástudat erősítése, illetve mindezek megvalósításának segítése. További elbírálási szempont, hogy a jelölt személy és munkássága helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szinten szerzett-e hírnevet a Tápió mentének. Fontos kritérium, hogy 15-30 év közötti kell legyen a felterjesztett életkora.

Jelölt lehet „Tápió mente mecénása” díj elismerésre bármely természetes személy vagy cég, mely esetben jól követhetően megismerhető a Tápió mentén, a Tápió mentéért végzett támogatási tevékenysége és kiemelt támogatási körébe tartozik a kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományőrzés, az épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, természeti értékeink megőrzése, az oktatás, tehetséggondozás, valamint az identitástudat erősítése céljából megvalósuló önzetlen anyagi támogatása.

„Tápió mentéért díszoklevél” kerül adományozásra a kuratórium részéről, melynek adományozásáról saját hatáskörben döntenek. A díj a Tápió mentéért díj kritériumainak értelmében kerül kiosztásra, melyet bárki kaphat (magánszemély, civil szervezet, vállalkozó, cég, önkormányzat, közösség, közszereplő, stb.)


Jelölő személy: bárki tehet felterjesztést
A jelölt szakmai életútját és munkásságát (mecénás esetében támogatási tevékenységeit) bemutató pályázati anyagot (maximum 2-3 oldal, kötetlen formai követelmény) az alábbi címre kérjük beküldeni, kizárólag postai úton: Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Tápió mentéért díj – 2023”
Kérjük feltüntetni a jelölő fél, valamint a jelölt pontos elérhetőségeit is a felterjesztésben (név, cím, telefonszám, email)!
A felterjesztés határideje: 2023. október 10. (ezen a napon postai bélyegzővel ellátott és feladott felterjesztést még elfogadjuk)
A díj átadásának időpontja: 2023. november 10. péntek 18h
A díj átadásának helyszíne: Blaskovich Múzeum, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
A díjátadó ünnepség fővédnöke: Szabó István – Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke

Minden évben a Blaskovich fivérek által Tápiószele és Tápiószentmárton határában, Sőregpusztán megtalált szkíta aranyszarvas napjához (1923. november 08). közeli időpontban kerül az ünnepség megrendezésre.
Az előző évben felterjesztett, de elismeréssel nem jutalmazott személyeket automatikusan az idei felterjesztettek közé soroljuk (minden felterjesztés érvényes a következő évben is, amennyiben nem került díjazásra).

A díj kuratóriumának tagjai:
Dr. Terék József – Pest Vármegye Önkormányzatának kulturális szakreferense, népzenekutató, zeneszerző, a kuratórium elnöke
Terék Mihály – Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület elnöke, Arany János díjas pedagógus
Gócsáné Dr. Móró Csilla – MMgMK Blaskovich Múzeum nyugalmazott igazgatója, történész, Tápiószele díszpolgára
Katus Norbert – Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke, Sülysáp Város alpolgármestere
Dr. Baksa Brigitta – Budapesti és Pest megyei Regionális Príma díjjal kitüntetett etnográfus, Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára
Tarnavölgyi László – Pest Megyei Média díjjal kitüntetett népművelő, az egykori Tápiókultúra.hu szerkesztője

A 2023. évi Tápió mentéért díj ünnepi műsorával egybekötött díjátadó ünnepség fő támogatója: Blaskovich Múzeum Baráti Köre, Tápiószele

AZ IDŐPONTVÁLTOZÁS JOGÁS FENNTARTJUK!

A díjjal kapcsolatos további információk:
Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület
2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
email: szelemuzeumbarat@gmail.com
terek.jozsef@gmail.com
Tel:0653/380-157

TÁPIÓ MENTÉÉRT-DÍJ elismerést 2021-ben a következő személyeknek ítélte oda a kuratórium:


Rada Aladár (posztumusz)

 Oklevelén ez olvasható:
„A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre posztumusz Tápió mentéért-díjat adományoz Rada Aladár részére, a nagykátai Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola megalapításáért és létrehozásáért, valamint az intézményben oktatóként és vezetőként végzett, az intézményi közösségeket, diákokat és pedagógusokat szolgáló önzetlen munkásságáért, példaértékű emberi és tanári életművének elismeréséül.”

Trefák Istvánné Mende

Oklevelén ez olvasható:
„A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápió mentéért-díjat adományoz Trefák Istvánné részére a Mendei Pávakör 45 évvel ezelőtti megalapításáért, az elmúlt, közel öt évtized alatt végzett kulturális örökségvédelmi munkásságának elismeréséül, kiemelten Mende község tót és magyar hagyományainak, népművészeti értékeinek hiteles közvetítéséért, hazai és nemzetközi népszerűsítéséért.”

Németh Csaba Tápiógyörgye

Oklevelén ez olvasható:
„A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápió mentéért-díjat adományoz Németh Csaba részére, a Tápió mentén végzett másfél évtizedes kutatómunkájának, illetve publikációs, oktatási és közösségformáló tevékenységének, helytörténeti feltáró és dokumentáló munkásságának elismeréséül.”

 

Tóth János Tápiószentmráton

Oklevelén ez olvasható:
„A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápió mentéért-díjat adományoz Tóth János részére a Tápió mentén végzett több mint négy évtizedes kulturális örökségvédelmi munkásságának, valamint népzenekutatói, közösségformáló, tehetségsegítő tevékenységének és művészetoktatási területeken elért egyedülálló eredményeinek elismeréséül.”

Botka Gabriella és Dr. Szemők András (mecénás)

Oklevelükön ez olvasható:
„A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápió mentéért-díjat adományoz Mecénás kategóriában Botka Gabriella és Dr. Szemők András részére, a Tápió mente számos települési, civil és közösségi ihletésű kulturális programjának, valamint kulturális örökségvédelmi kiadványainak és emlékműveinek megvalósítása, szellemi értékeink átörökítése érdekében végzett önzetlen, minden időben a köz javát szolgáló, országosan is egyedülálló támogatói tevékenységük elismeréséül.”

Sass Éva (fiatal tehetség)

Oklevelén ez olvasható:
„A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápió mentéért-díjat adományoz Fiatal tehetség kategóriában Sass Éva részére, a Kárpát-medence magyarsága – kiemelt figyelemmel szülőföldje, a Tápió mente – népdalkincsének kiemelkedő módon történő népszerűsítéséért, hiteles bemutatásáért, népdaléneklési versenyeken, médiaszereplések és tehetségkutató versenyek alkalmával elért hazai és nemzetközi eredményeinek elismeréséül.”

 A TÁPIÓ MENTÉÉRT -DÍJAT 2021-ben a Tápiómente Néptáncegyüttes Alapítványa támogatta.

 

 

 

DÍJAZOTTAK 2020

2020
Basa László
„Posztumusz Tápió mentéért-díjat adományozunk Basa Lászlónak a Tápió mente településinek helytörténetét kutató, publikáló több évtizedes munkásságért, értékeinket írásaiban, előadásaiban bemutató önzetlen tevékenységéért, a történelemtanárként és katonai hagyományőrzőként a Tápió menti fiatalok hazaszeretetre nevelése érdekében végzett pedagógusi tevékenységéért, a Tavaszi Emlékhadjárat és a Tápióbicskei emlékcsata évenkénti eseményein való fáradhatatlan szolgálatáért.

Antalicz Csaba
Tápió mentéért díjat adományozunk Antalicz Csabának a Tápió mente természetvédelmének térségi, országos és nemzetközi népszerűsítésének érdeképben kifejtett több évtizedes, sokrétű tevékenységéért, az ifjúság környezettudatosságra, közösségi és egyéni felelősségvállalásra való neveléséért, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány, a farmosi Vízparti Élet Oktatóközpont, a göbölyjárásai Ifjúsági Szálláshely működtetéséért végzett munkájáért, a Tápió Natúrpark gondolatának megálmodásáért, alapjainak megszervezéséért.

Vidra Tamás
Tápió mentéért díjat adományozunk Vidra Tamásnak a Tápió mente természetvédelmi értékeinek megőrzése érdekében végzett szakmai munkásságáért, a Tápió-Hajta Természetvédelmi Körzet tájegységvezetőjeként elért eredményeiért, a Tápió menti tanösvények létrehozásáért, a Tápió-vidéki tudományos természetvédelmi kutatásokat összefoglaló tanulmánykötet megszerkesztéséért, sokoldalú előadói, népszerűsítő, a civil kezdeményezések, a térségi önkormányzatok és a szakmai szervezetek között kapcsolatot teremtő tevékenységéért.

Urbán Sándor
Tápió mentéért díjat adományozunk Urbán Sándornak a Tápió-vidék természeti értekei feltárásának kezdeményezéséért, megőrzéséért, bemutatása terén végzett több évtizedes tudományos munkásságáért, a Tápió mente madárvilágának, természetes élőhelyeinek védelmében, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tápió-vidéki csoportjának megalapításban, működésében végzett tevékenységéért, a Tápó-Hajta Vidéke Természetvédelmi Körzet kialakításába való érdemeiéért, a térség iránt érzett szeretetéért, elkötelezettségéért.

Domján Lajos
Tápió mentéért díjat adományozunk Domján Lajosnak a Tápiómente Táncegyüttes magalapításában való szerepéért, félévszázados együttesvezetői munkásságáért, a Tápió mente néptánc-, népzene- és népdalkincsének megőrzéséért, átörökítéséért, generációkon átívelő tehetséggondozói tevékenységéért, kiemelkedő koreográfusi alkotásaiért, az együttes országos és nemzetközi hírnevének megalapozásáért, a Tápió-vidék nemzetközi folklór fesztiváljának, az országokon és a Tápió menti településeken átívelő ’Kátai Tánctalálkozóknak a megszervezéséért.

Walter János
Tápió mentéért díjat adományozunk Walter Jánosnak a Tápió-vidék egészét és a magyar néprajztudományt is gazdagító tápiószecsői folklórkincsnek és Ofella Sándor szellemi örökségének őrzéséért, átadásáért, az Ofella Sándor Hagyományőrző Népiegyüttes művészeti vezetéséért, a Családi Fészek Múzeum létrehozásáért, az abban folyó, a Tápió-vidék egészén népszerű értékőrző programok szervezéséért, ifjúságnevelő, közösségépítő tevékenységéért, több évtizedes települési, térségi és Pest megyei népművelői munkásságáért.

Kucza Péter
Tápió mentéért díjat adományozunk Kucza Péternek a Tápió-vidék kor-, ipar-, helytörténeti és képzőművészeti dokumentumainak félévszázados, tudományos igényességű gyűjtéséért, az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű Tápió menti képeslapgyűjteményének létrehozásáért, gondozásáért, feldolgozásáért, az ezeket bemutató, kimagasló színvonalú 17 könyve megírásáért, szerkesztéséért, a hazai és nemzetközi szakkiállításokon elér nívódíjaiért, a Tápió mente településeinek

A  díj kuratóriumának tagjai:
Terék József – Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, MMA Köztestületi tag, a kuratórium elnöke
Terék Mihály – Blaskovich Múzeum Baráti Körének elnöke, Arany János díjas pedagógus
Gócsáné Dr. Móró Csilla – a Tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója, történész, Tápiószele díszpolgára
Katus Norbert – Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke, Sülysáp Város alpolgármestere
Dr. Baksa Brigitta – Pest megyei Príma díjas etnográfus, Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára
Tarnavölgyi László – a www.tapiokultura.hu főszerkesztője, a nagykátai Bartók Béla Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója

 2020-ban a Tápió mentérét díj  támogatója: PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

   

 

      

 

     

 

 

 

      

 

Tápió mentéért díj   

A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Egyesület 2019-ben Tápió mentéért díjat alapított azzal a céllal, hogy elismerje azokat a személyeket, akik munkájukkal sokat tettek a Tápió mentéért. A díjat évente legfeljebb három személy kaphatja meg. Az elismerés pénzjutalommal nem jár, a díjazottak elismerő oklevelet és emlékérmet vehetnek át.
Jelölt lehetbármilyen természetes személy, aki a Tápió mentén, vagy a tájegységen kívül él, elévülhetetlen érdemei alapján pedig méltó lehet a kitüntetésre. A kitüntetésre javasolt személy bármilyen területen végzett kimagasló munkássága felterjesztésre érdemes, ha az a Tápió mente valamelyik településén vagy a Tápió mentéért valósult meg. A benyújtott jelölések elbírálásánál kiemelt figyelmet kapnak azok a jelöltek, akiknek tevékenységi körébe tartozik a kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományok őrzése, az épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, az oktatás, az identitástudat erősítése. További elbírálási szempont, hogy a jelölt személy és munkássága helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szinten szerzett-e hírnevet a Tápió mentének. Legfeljebb egy díj adományozható posztumusz is.
Jelölő személy: bárki tehet felterjesztést
A jelölt szakmai életútját bemutató pályázati anyagot az alábbi címre kell beküldeni, kizárólag postai úton:
Blaskovich Múzeum Baráti Köre Egyesület, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Tápió mentéért díj – 2019”
Kérjük feltüntetni a jelölő fél, valamint a jelölt pontos elérhetőségeit is a felterjesztésben (név, cím, telefonszám, email)!
A felterjesztés határideje: 2019. október 08.
A díj átadásának időpontja: 2019. november 09, minden évben a Blaskovich fivérek által Tápiószele és Tápiószentmárton határában megtalált szkíta aranyszarvas napjához igazítva (1923. november 08).
A díj átadásának helyszíne: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, 2766 Tápiószele, Posta út 2.
A díj kuratóriumának tagjai:
Terék József – Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, MMA Köztestületi tag, a kuratórium elnöke
Terék Mihály – Blaskovich Múzeum Baráti Körének elnöke, Arany János díjas pedagógus
Gócsáné Dr. Móró Csilla – a Tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója, történész, Tápiószele díszpolgára
Katus Norbert – Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke, Sülysáp Város alpolgármestere
Dr. Baksa Brigitta – Pest megyei Príma díjas etnográfus, Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára
Tarnavölgyi László – a www.tapiokultura.hu főszerkesztője, a tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház igazgatója

A díjjal kapcsolatos további információk:
Blaskovich Múzeum
2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
email: szelemuzeumbarat@gmail.com
terek.jozsef@gmail.com
Tel:0653/380-157


Kelt: Tápiószele, 2019. július 31.

Terék József
a kuratórium elnöke