Tematikus foglalkozások

VEKOP pályázat  ( 7.3.4-17-2018-00031) által támogatott új TEMATIKUS FOGLALKOZÁSOK

Projekt címe: Mindennapi élet a kúriában és a régi falun

1. TÉMA: Hiánypótló és közfigyelemre számot tartó témát dolgozz fel a KINCSEM A KÚRIÁBAN című sorozat.
A tápiószelei Blaskovich Múzeum az országban a legnagyobb Kincsem relikvia anyagával rendelkezik. Kincsem, a magyar telivértenyésztés büszkesége, olyan hazánkban tenyésztett angol telivér, amely a 19. században világhírt hozott a magyar lóverseny sportnak. Korunkig megdönthetetlen rekorddal rendelkezik, mivel négy éven át 54 versenyen indult és 54 győzelmet aratott. A világhírű csodakanca Blaskovich Ernő tápiószentmártoni ménesében született, aki a tápiószelei múzeumot alapító testvérpár nagybátyja volt.

Kincsem a kúriában című tematikus foglalkozásokon komplexen érintjük a témát. Átfogó képet nyújtunk a lovak világáról, tartásáról, a lovas és a ló felszereléseiről, Kincsem és a Blaskovich istálló életéről. A témaválasztást inspirálja, hogy a ló egyik kedvenc állata a gyerekeknek, így a környezeti, történeti, életmódbeli ismereteket játszva bővítjük.

A foglalkozások megvalósítjuk a játszva tanulást a múzeumi tárgyak, dokumentumok által, manuális képességet fejlesztő tevékenységet biztosítunk. Mindezt ötvöztük a fiatalok által kedvelt eszközök, az interaktív játékok használatával, mozgásos játékkal. A diákok elkészítik rézlapból a Blaskovich család címerét, gipszből kiöntött lófejet és lószeszámdíszt festenek.

Sokféle interaktív játék: satírózó, óriás puzzle, tili-toli, varázskocka, kockakirakó, álló memória, mágneses kirakó és 3 db interaktív információs tábla segíti a téma és tárgyak megismerését. Az óriás lóverseny pályán (az óriás sakkhoz hasonlóan) Kincsem egyik versenye is lejátszható. Az ismeretek rögzítését, színtézisét szolgálja az egyéni foglalkoztató lap kitöltése.

1. foglalkozás: A lovak használata (mezőgazdaság, közlekedés, hadászat), feladatai. Lóhúzta közlekedési eszközök (kocsi, szekér, hintó, postakocsi, omnibusz, lóvasút, fiákor, konflis). Lovak élete: legelő, karám. Mi van a lovak étlapján?

2. foglalkozás: Ló és lovas felszerelése. Lovak neme: fiú és lány ló, csikó, ménes jelentése. Lovak „étlapja”. A ló felszerelése. A múzeumban található lószerszámok, Kincsem és leszármazottjainak festményei, lóápoló eszköz készlet, mint demonstrációs eszköz. Lovak színei.

3. foglalkozás: Lépés, ügetés, vágta. Lósport: fogathajtás, lóverseny.  Blaskovich Pál híres hajtása. Lóversenyzés kezdete Magyarországon. A tápiószentmártoni Blaskovich ménes.

4. foglalkozás: Kincsem születése, versenyei, élete. Világhíressé válása, világrekordja, magyar csoda.

5. foglalkozás: A ló és lovasa, régi és mai lóversenyek. Ma hol használják a lovakat, milyen lóhoz kötődő foglalkozások vannak? 

 A foglalkozásokat 3-6. osztályos diákoknak ajánljuk.

   

        

 

 2. Téma

JÁRTAMBAN, KELTEMBEN - a  Blaskovich kúria és kertje című tematikus foglalkozás

Téma a kúria és környezetének megismerése. Séta a múzeumkertben. Élőben, in situ a kúriakert megtekintése.

A foglalkozásokat 3-6. osztályosoknak ajánljuk. Időtartam 2x45 perc.

1. foglalkozás:  A Blaskovich kúria épülete, lakórész, konyhaház. Mivel világítottak, hogyan mostak 100 éve? Hol volt a fürfőszoba, mosókonyha, ki lakott a cselédszobában? Hogy volt a családnak melegvíz, ételhűtés 100 éve?

A kert fajtái (angol és francia kert). A Blaskovich kúria és kertjének története, kialakítása, szerkezete (kúriaépület, díszkert, haszonkert). 

2. foglalkozás: A kúriakertet díszítő szobrok, építmények. A szobrok anyagai, kora. Séta a botanikai tanösvényen, játék a kültéri interaktív játékokkal, satírozóval.

3. foglalkozás: Megismerjük a kúriakert fáit. Megnézzük a legnagyobb, legrégebb ültetésű ( 100 éves) és legjellegzetesebb fákat (platán, hárs, tölgy, gesztenye, juhar). A virágzó fákat (fajtáblán láthatjuk virágát) liliomfa, Júdásfa. A kert cserjéit, évelő és egynyári növényeket, a herbáriumot, a fűszer -és gyógynövényeket.

4. foglalkozás: A kúriakert állatvilága. In situ, élőhelyek megfigyelése, természetes, mesterséges odúk, madárfészkek megtekintése. Múzeumi kiállítás- ebédlő trófeáinak megtekintése. A kúriakert állatai régen és most. Haszon-háziállatok fogalma, fajtái. Kert vadon élő emlős állatai, madarai. Séta a botanikai tanösvényen.
Foglalkozásokhoz  minden alkalommal  tevékenykedtetés kapcsolódik. Pl. Pauszpapírra a 100 éves kertterv átrajzolása, kerti sövénylabirintus és virágszőnyeg minta kiegészítése.

Interaktív játékok:

Óriás puzzle: kúria épülete, kúriakert díszei. A/3 puzzle: régi kertterv és kúriakert részlet, tili-toli: mai kertrészlet, satírozó: múzeumépület, álló memória: kúriakert díszei, kúriakert növényei állatai. Kockakirakó, memóriajáték.

                 

3. téma

GYERMEKÉLET, GYERMEKVILÁG EGYKORON A KÚRIÁBAN ÉS A ZSELLÉRHÁZBAN

A foglalkozás sorozat kétféle életmódot és tárgyi világot hasonlít össze: milyen volt az élet a Blaskovich kúriában, valamint egy nádfedeles zsellérházban.
A Blaskovich kúria tárgyi világa a 19. századi magyar köznemesség életmódjához kötődik, a zsellérház a 20. század elejének paraszti világát mutatja be. A foglalkozás sorozaton belül a két helyszín alkalmas a kétféle életmód és tárgyi világ összehasonlítására. A foglalkozásokat 3-6. osztályosoknak ajánljuk, melyeknek időtartama: 2x45 perc.


1. foglalkozás: Palatábla, plajbász, penna és a többiek – Hogyan írtak, tanultak 100 éve a gyerekek?
Téma: Írástörténet, íróeszközök fejlődése. A kúria berendezése: íróasztal, írószekrény, tintatartó, korabeli íróeszközök bemutatása. Iskoláztatás a századfordulón. A Blaskovich testvérek iskolái. Tankönyvek, taneszközök.
Helyszín: Blaskovich kúria


2. foglalkozás: Századfordulós társasjátékok, a fiú és a lányka játékai az úrilakban.
Téma: Játéktörténelem. Játékok típusai, csoportosításuk. Gyermekkori fényképek a Blaskovich fivérekről. Régi játékok a kúriában.
Helyszín: Blaskovich kúria


3. foglalkozás: A falusi divat – Ruhamustrával, ruhapróbálással egybekötött interaktív foglalkozás.
Téma: A vászon készítése. A paraszti viselet ruhadarabjai. Női, férfi és gyermekruhák. Hétköznapi és ünnepi viselet. Textíliák a lakásban
Helyszín: Zsellérház


4. foglalkozás: Ünnepnapok a házban.
Téma: A családi élet szokásai, az emberi élet sorsfordulói. Munkaalkalmak és a gazdasági élet ünnepei. Az egyházi év ünnepei, a vallási ünnepek.
Helyszín: Zsellérház
A témák feldolgozását, a tárgyak megismerését többféle interaktív játék segíti: memória, A/3 puzzle, tili - toli, varázskocka, kockakirakó, satírozó, dominó. Az ismeretek rögzítésére az egyéni foglalkoztató lap kitöltése szolgál.

 

          

4. Téma

MINDENNAPI ÉLET A KÚRIÁBAN ÉS A RÉGI FALUBAN


Milyen volt az élet a Blaskovich kúriában, hogyan éltek egy nádfedeles zsellérházban? A foglalkozás sorozat e kétféle életmód, lakókörnyezet tárgyi világát hasonlítja össze. A foglalkozásokat 3-6. osztályosoknak ajánljuk, melyeknek időtartama: 2x45 perc.


1. foglalkozás: Nád a házam teteje – A tápiószelei zsellérház építése, a ház beosztása, berendezése.
Téma: A magyar népi építészet táji jellemzőinek bemutatása. A tápiószelei zsellérház falazata, teteje, járófelülete. A zsellérház beosztása, a helyiségek jellemző tárgyainak megfigyelése.
Helyszín: zsellérház


2. foglalkozás: Hétköznapok történelme – Egy paraszti háztartás mindennapjai, a zsellérház lakói, öltözetük, szerepkörük, feladataik.
Téma: Visszatekintés a múltba, élet a régi falun. Egy paraszti háztartás mindennapjai. Sütés – főzés eszközei, női és férfi szerepek. Ünnepi és hétköznapi viselet.
Helyszín: zsellérház


3. foglalkozás: Az otthon melege
Téma: A kúria fogalma, építésének főbb jellemzői, az épület lakószobái, berendezési tárgyai. Lakószobák és kiszolgáló helyiségek.
Helyszín: Blaskovich kúria


4. foglalkozás: Ünnepek és hétköznapok a kúriában
Téma: A nemesség mindennapjainak és ünnepnapjainak bemutatása: vadászat, agarászat, lóverseny, bálok.
Helyszín: Blaskovich kúria
A témák feldolgozását, a tárgyak megismerését többféle interaktív játék segíti: memória, A/3 puzzle, tili - toli, varázskocka, kockakirakó, satírozó, dominó. Az ismeretek rögzítésére az egyéni foglalkoztató lap kitöltése szolgál. A foglalkozások témáihoz egyéni manuális tevékenység kapcsolódik: agyagozás, makett és tárgyforgató készítés.

               

TEMATIKUS FOGLALKOZÁSOK, MÚZEUMI ÓRÁK TÉMÁI

A kúria titkai 

Elsősorban olyan csoportoknak ajánljuk, akik először tekintik meg a múzeum állandó kiállítását.

A foglalkozások során megismerkedhetünk az ország egyetlen berendezésében épen maradt köznemesi kúriájával, a Blaskovich család udvarházával, környezetével, 19. századi berendezésével. Időutazást tehetünk a köznemesek mindennapi életébe, de a nemesi gyerekek és felnőttek legfontosabb foglalatosságait, szórakozásait is felelevenítjük. Sokféle interaktív játék segíti a terek, tárgyak élménnyel  összekapcsolt megismerését.

A foglalkozások egyenként is igényelhetők, a következő témákban kérhetők:

A kúria és lakói,

A kúria környezete,

A kúria, mint lakás,

Mindennapi élet tárgyai a kúriában,

Dísz- és használati tárgyak,

A magyar nemesi viselet,

Társas élet a kúriában,

Családi élet, mindennapok a kúriában,

Gyerekek és játékaik a kúriában,

Lóversenyzés és Kincsem, a csodakanca.


A foglalkozások időtartama: 90 perc
Ajánlott korosztály: általános iskola 2-4. osztály
Kapcsolódó tantárgyak: környezetismeret, technika, rajz

                     

b., A Blaskovichok útiládája 

A foglalkozásokon a kúria történetével, tárgyi berendezésével ismerkedünk meg. Egy műalkotás alapos megfigyelését tárgyalkotó tevékenység követi.
A foglalkozások egyenként is igényelhetők, a következő témákban kérhetők:

A kúria épülete,

Arcképek, ábrázolások a Blaskovich család tagjairól,

A vitrinek díszei,

A fény eszközei a kúriában,

Díszes könyvek a kúriában,

Régi ékszerek,

Régi bútorok dicsérete,

Dísztárgyak, szobrok a kúriában.


A foglalkozások időtartama: 90 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 1-3. osztály
Kapcsolódó tantárgyak: környezetismeret, technika

                

c., Múltunk emlékei Tápiószelén / a Tápió mentén (tematikus foglalkozások)


A foglalkozások során a település és a kisrégió emlékeit ismerhetik meg a tanulók játékos formában. Minden témához kézműves, kreatív tevékenység kapcsolódik.
A filmvetítést, bemutatót is tartalmazó foglalkozásokat szakköri vagy napközis csoportoknak ajánljuk.

A foglalkozások egyenként is igényelhetők, a következő témákban kérhetők:
Temetők művészete, Templomaink, Várak / földvárak a Tápió mentén, Kastélyok, Kúriák, Népi lakóházak, Történelmi kertek, parkok / Blaskovich kúriakert, Tápió menti kastélykertek, Településszerkezet, településtérkép.

A foglalkozások időtartama: 90 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 3-4. osztály
Kapcsolódó tantárgyak: környezetismeret, technika, rajz