Programok

Karácsonyvárás dr.Baksa Brigitta etnográfussal

2019. december 17.

Dr. Baksa Brigitta néprajzkutató a karácsonyi ünnepkörről beszél a karácsonyi asztal meséje című könyve kapcsán, amiben az asztalon lévő tárgyak megelevenednek és sorra mesélni kezdenek. Elmeséli történetét a kenyér, a bor, a kancsó, a viaszgyertya, a kenyérkosár, a veteményeskert lakói, a zöldségek és a gyümölcsök, az asztal és az abrosz is. Így derül ki, hogy miként lesz a búzából kenyér, a szőlőből bor, a lenből vászon, a szalmából kenyérkosár és így tovább. A történetek néprajzilag hitelesen ismertetik meg kis olvasóikat a karácsonyi szokásokkal.

TÁPIÓMENTÉÉRT-DÍJ átadó ÜNNEPSÉGÉRE

2019. november 9.

2019. NOVEMBER 9. szombat 15 óra Simonffy Kálmán Művelődési Ház (2766 Tápiószele, Posta utca 2.)
a TÁPIÓMENTÉÉRT-DÍJ átadó ÜNNEPSÉGÉRE.
Köszöntőt mond: Terék József kuratóriumi elnök és
Terék Mihály múzeumbaráti köri elnök
Laudációkat ismerteti Tarnavölgyi László kuratóriumi tag
Az ünnepi műsorban közreműködik a Tápió Énekegyüttes (Czira Sára, Mázás Jázmin, Sass Éva)
Tárogatón elhangzik Terék József Tápiószele 800 zeneműve

Könyvbemutató

2019. november 9.


HELYTÖRTÉNETI EMLÉKKÖNYV 2019 bemutató rendezvénye 2019. NOVEMBER 9. szombat 15 óra, Simonffy Kálmán Művelődési Ház
(2766 Tápiószele, Posta utca 2.)

A tanulmánykötetet értékeli DR. ANKA LÁSZLÓ történész, VERITAS Történetkutató Intézet
Köszöntőt mond: DOBOS IMRE GYÖRGY polgármester
Kiadói ajánlást tart: TERÉK MIHÁLY elnök
Szerkesztői értékelőt mond:
GÓCSÁNÉ dr. MÓRÓ CSILLA történész, igazgató
A kötet támogatóinak köszöntése, könyvek átadása.
Az ünnepség díszvendége:
CZERVÁN GYÖRGY országgyűlési képviselő úr
KOVÁCS FERENC expolgármester úr

Az ünnepi műsorban közreműködik a Tápió Énekegyüttes (Czira Sára, Mázás Jázmin, Sass Éva)
Tárogatón elhangzik Terék József Tápiószele 800 zeneműve

A kötet a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.
Ára 5000 Ft

II. Rákóczi Ferenc, dr. Mészáros Kálmán előadása

2019. október 15.

A Rákóczi Emlékév kapcsán dr. Mészáros Kálmán történész, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa, a téma szakértője tart előadást a tápiószelei múzeumnak. A Blaskovich-gyűjteményben sok szép Rákóczi-kori tárgy, festmény található, ezért különös érdeklődéssel ajánljuk a képes ismertetőt.

A rendezvény ingyenes és a Múzeumok Őszi Fesztiválja programja.

SÉTÁLJ, GYALOGOLJ VELÜNK!

2019. október 4.

ISMERJÜK MEG TÁPIÓSZELE SZAKRÁLIS EMLÉKEIT

Gyalogosan eredünk Tápiószele történeti és szakrális emlékei nyomába. Helytörténeti túránkat a település legrégebbi műemlékénél, a római katolikus templomnál kezdjük, majd ellátogatunk az 1825-ben épített evangélikus templomhoz, végül az 1900 –ben épült, idén kívül- belül felújított református templomot tekintjük meg. A tematikus séta vezetője TERÉK MIHÁLYNÉ,  a múzeumbaráti teakör vezetője, a tápiószelei értéktár bizottság tagja.
Diákokat és felnőtteket egyaránt várjuk értékmegismerő túránkra. Gyülekezés a múzeumkertben 14 óra 30 perctől.

UTAZÓ MÚZEUM MESTERSÉGEK NYOMÁBAN

2019. október 2.

 UTAZÓ MÚZEUM
MESTERSÉGEK NYOMÁBAN – a fazekas


Folytatjuk a régi mesterségek bemutatását a Blaskovich János Általános Iskola alsó tagozatos diákja számára. Ezúttal a fazekas, keramikus munkáját, a mesterség sajátos eszközeit ismerjük Bódi Éva sűlysápi keramikus segítségével.  A foglalkozás kézműves tevékenységgel, agyagozással zárul.

 

Óriás filmszalagon Tápiószele képes történelme

2019. szeptember 21.

A tápiószelei múzeum és baráti köre Tápiószele fennállásának 800. évfordulóját az országban egyedülálló kiállítással, magyar rekorddal kívánja megünnepelni. Hatalmas (110x130 cm) filmkockákból álló, 80 m hosszú ÓRIÁS FILMSZALAGOT formálunk, amin bemutatjuk a település fénnyel írt történelmét. 1900 és 2019 közötti képes emlékeit adjuk közre.
A tápiószelei Blaskovich kúriakert alkalmas arra, hogy a 92 m hosszan, állványokon elhelyezzük az anyagot. Ez a szabadtéri tárlat azért egyedülálló, mert Magyarországon eddig sehol, senki nem tárta a nagyközönség elé egy település képes történelmét 80 m terjedelemben a 20. század fordulójától a 21. század elejéig.
Mintegy 1700 darab fotót adunk közre. Egy-egy filmkockában 24-28 fénykép szerepel. Ezeket óriás filmszalaggá rendezzünk.
2014-től készültünk e bemutatóra, mert évente rendeztünk tárlatot. Minden alkalommal a településkép, a gazdasági szervezetek, a hétköznapi és községi ünnepek, az iskolai, óvodai élet, a sport, kulturális intézmények és rendezvények, a mindennapiélet képes emlékei kinyomtatásra kerültek. Az anyag korszakhatárai 1900-1945, 1945-1969, 1970-es évek, 80-as, 90-es és a jelenkor, a 2000-es évek. Érdekes összehasonlításra ad alkalmat egy alföldi település arculatának, a hétköznapi és hivatalos ünnepeinek változása, megjelenítése. Száz év anyagát együtt megtekinteni különleges élményt jelent nemcsak a helyieknek, hanem az életmód, szociológia, politika történet, mikrotörténelem iránt érdeklődőknek is.
A filmszalag 2019. júliusi eseményekkel és a település 2019-es arculatát megörökítő felvételekkel zárul.

Avató időpontja: 2019. szeptember 21. szombat 10 óra.

Emlékezzünk a régiekről c. kiállítás

2019. szeptember 21.

Emlékezzünk a régiekről című régészeti és történeti kiállítás nyílik 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor a múzeumban.

Tápiószele régtől fogva lakott település, elő archeológiai leletei az újkőkorig vezetnek vissza. A múzeumalapító Blaskovich fivérek munkásságának köszönhető, hogy hazánk legnagyobb szkíta-kori temetőjét tárták fel 1938 és 1952 között. A határban szarmata halomsírok, avar és honfoglalás-kori leletek is előkerültek. Területén 13 Árpád-kori település nyomát és középkori templomok helyeit mutatták ki. A régészeti-történeti tárlaton tablókba és tárlókba rendezetten adjuk közre a település régmúltját, vas és bronzkori népek, a népvándorlás korának tárgyi emlékeit, a település középkori históriáját, birtokosait, majd a török hódoltság időszakát.
Tápiószele népének mindennapjaiban, kulturális, oktatási és családi életében a 18. századtól kiemelten fontos volt az egyházak szerepe. A tárlaton bemutatjuk a négy történelmi egyház megszervezését, templomaik építését. A Tápió vidékén különleges, hogy egy faluban mind a négy vallás temploma álljon. 1728-tól római katolikus, 1825-tól evangélikus, 1845-tól izraelita, 1900-tól református templom épült a településen.
A történeti tárlaton interaktív eszközök segítik az élményalapú ismeretszerzést.
A kiállítás kurátora Dinnyés István régész, a Blaskovich Múzeum egykori és Gócsáné dr. Móró Csilla történész, a múzeum jelenlegi igazgatója.
Az Emlékezzünk a régiekről című tárlat a MMgMK Blaskovich Múzeuma és a Blaskovich Múzeum Baráti Köre együttműködésében valósul meg. Partner benne a tápiószelei római katolikus, református és evangélikus egyházközség.
A kiállítást DR MEZŐ ISTVÁN MÓZES, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Titkárságvezetője.

Börtsök Samu festőművész

2019. szeptember 17.

 MÚZEUMBARÁTI TEAKÖR
Szeptember 17-én 17 órára hívjuk teaköri rendezvényünkre a múzeumbarátokat és az érdeklődőket a Blaskovich Múzeumba. „Szeléről Nagybányára, Nagybányáról Szelére” címet adtam az est témájának.
A település 800 éves évfordulóján, Börtsök Samu festőművészre emlékezünk, aki Tápiószelén született és Nagybányán vált híres festővé. Ott, ahol Blaskovich Gyula élt családjával akkoriban, és a sorsuk Szelén teljesedett be.
Vendégünk lesz Metykó Béla jászberényi mérnök, helytörténész, aki felkutatta a korabeli forrásokat Börtsök Samuról és a Blaskovichokról.

Művészet dicsérete képzőművészeti műhelymunka

2019. szeptember 11.

A MŰVÉSZET DÍCSÉRETE műhelyfoglalkozás sorozat indult tápiószelei iskolásoknak. Aképzőművészeti foglalkozásokat Illés Márta festőművész vezeti .

A foglalkozások ingyenesek a VEKOP "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" pályázat eredményeként.

Projekt száma: VEKOP-7.3.4-17-2018-00031
Projekt címe: Mindennapi élet a kúriában és a régi falun

A foglalkozások 2019/2020-as tanévben zajlanak, félévente 5-5 alkalommal.

Célja: Különböző képzőművészeti technikák megismerése. Képzelőerő esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. A gyermek megtanulja gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel kifejezni és ehhez megismer újabb technikákat. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése. A fejlesztés lényege az örömteli élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret adó alkotó tevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotómagatartás kialakítása. A foglalkozás segíti a művészeti alkotások mélyebb megértését. A vizuális alkotó tevékenység fejleszti a más területekhez szükséges képességeket.

Az egyes foglalkozások témái:

1. Művészeti technikák, műfajok, csoportkép festése életnagyságban
2. Hamis relief készítés
3. Formák világa, absztrakt formák létrehozása, kötéllel festés.
4. Különleges technikák a festészetben, gyanta, viaszfestéses technika.
5. Viaszkaparásos technika, illusztráció készítése irodalmi, zenei műhöz.
6. Fólia effektek vízfestékkel.
7. Téralkotás, maradandó térbeli formák, kenyér függők készítése.
8. Tükör festmények, tükröződés a vízen.
9. Dombormű készítés, alumínium fólia domboroművek.
10. A pointilizmus, pukkancs papírral.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11