Programok

Könyvbemutató

2019. november 9.


HELYTÖRTÉNETI EMLÉKKÖNYV 2019 bemutató rendezvénye 2019. NOVEMBER 9. szombat 15 óra, Simonffy Kálmán Művelődési Ház
(2766 Tápiószele, Posta utca 2.)

A tanulmánykötetet értékeli DR. ANKA LÁSZLÓ történész, VERITAS Történetkutató Intézet
Köszöntőt mond: DOBOS IMRE GYÖRGY polgármester
Kiadói ajánlást tart: TERÉK MIHÁLY elnök
Szerkesztői értékelőt mond:
GÓCSÁNÉ dr. MÓRÓ CSILLA történész, igazgató
A kötet támogatóinak köszöntése, könyvek átadása.
Az ünnepség díszvendége:
CZERVÁN GYÖRGY országgyűlési képviselő úr
KOVÁCS FERENC expolgármester úr

Az ünnepi műsorban közreműködik a Tápió Énekegyüttes (Czira Sára, Mázás Jázmin, Sass Éva)
Tárogatón elhangzik Terék József Tápiószele 800 zeneműve

A kötet a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.
Ára 5000 Ft

II. Rákóczi Ferenc, dr. Mészáros Kálmán előadása

2019. október 15.

A Rákóczi Emlékév kapcsán dr. Mészáros Kálmán történész, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa, a téma szakértője tart előadást a tápiószelei múzeumnak. A Blaskovich-gyűjteményben sok szép Rákóczi-kori tárgy, festmény található, ezért különös érdeklődéssel ajánljuk a képes ismertetőt.

A rendezvény ingyenes és a Múzeumok Őszi Fesztiválja programja.

SÉTÁLJ, GYALOGOLJ VELÜNK!

2019. október 4.

ISMERJÜK MEG TÁPIÓSZELE SZAKRÁLIS EMLÉKEIT

Gyalogosan eredünk Tápiószele történeti és szakrális emlékei nyomába. Helytörténeti túránkat a település legrégebbi műemlékénél, a római katolikus templomnál kezdjük, majd ellátogatunk az 1825-ben épített evangélikus templomhoz, végül az 1900 –ben épült, idén kívül- belül felújított református templomot tekintjük meg. A tematikus séta vezetője TERÉK MIHÁLYNÉ,  a múzeumbaráti teakör vezetője, a tápiószelei értéktár bizottság tagja.
Diákokat és felnőtteket egyaránt várjuk értékmegismerő túránkra. Gyülekezés a múzeumkertben 14 óra 30 perctől.

UTAZÓ MÚZEUM MESTERSÉGEK NYOMÁBAN

2019. október 2.

 UTAZÓ MÚZEUM
MESTERSÉGEK NYOMÁBAN – a fazekas


Folytatjuk a régi mesterségek bemutatását a Blaskovich János Általános Iskola alsó tagozatos diákja számára. Ezúttal a fazekas, keramikus munkáját, a mesterség sajátos eszközeit ismerjük Bódi Éva sűlysápi keramikus segítségével.  A foglalkozás kézműves tevékenységgel, agyagozással zárul.

 

Óriás filmszalagon Tápiószele képes történelme

2019. szeptember 21.

A tápiószelei múzeum és baráti köre Tápiószele fennállásának 800. évfordulóját az országban egyedülálló kiállítással, magyar rekorddal kívánja megünnepelni. Hatalmas (110x130 cm) filmkockákból álló, 80 m hosszú ÓRIÁS FILMSZALAGOT formálunk, amin bemutatjuk a település fénnyel írt történelmét. 1900 és 2019 közötti képes emlékeit adjuk közre.
A tápiószelei Blaskovich kúriakert alkalmas arra, hogy a 92 m hosszan, állványokon elhelyezzük az anyagot. Ez a szabadtéri tárlat azért egyedülálló, mert Magyarországon eddig sehol, senki nem tárta a nagyközönség elé egy település képes történelmét 80 m terjedelemben a 20. század fordulójától a 21. század elejéig.
Mintegy 1700 darab fotót adunk közre. Egy-egy filmkockában 24-28 fénykép szerepel. Ezeket óriás filmszalaggá rendezzünk.
2014-től készültünk e bemutatóra, mert évente rendeztünk tárlatot. Minden alkalommal a településkép, a gazdasági szervezetek, a hétköznapi és községi ünnepek, az iskolai, óvodai élet, a sport, kulturális intézmények és rendezvények, a mindennapiélet képes emlékei kinyomtatásra kerültek. Az anyag korszakhatárai 1900-1945, 1945-1969, 1970-es évek, 80-as, 90-es és a jelenkor, a 2000-es évek. Érdekes összehasonlításra ad alkalmat egy alföldi település arculatának, a hétköznapi és hivatalos ünnepeinek változása, megjelenítése. Száz év anyagát együtt megtekinteni különleges élményt jelent nemcsak a helyieknek, hanem az életmód, szociológia, politika történet, mikrotörténelem iránt érdeklődőknek is.
A filmszalag 2019. júliusi eseményekkel és a település 2019-es arculatát megörökítő felvételekkel zárul.

Avató időpontja: 2019. szeptember 21. szombat 10 óra.

Emlékezzünk a régiekről c. kiállítás

2019. szeptember 21.

Emlékezzünk a régiekről című régészeti és történeti kiállítás nyílik 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor a múzeumban.

Tápiószele régtől fogva lakott település, elő archeológiai leletei az újkőkorig vezetnek vissza. A múzeumalapító Blaskovich fivérek munkásságának köszönhető, hogy hazánk legnagyobb szkíta-kori temetőjét tárták fel 1938 és 1952 között. A határban szarmata halomsírok, avar és honfoglalás-kori leletek is előkerültek. Területén 13 Árpád-kori település nyomát és középkori templomok helyeit mutatták ki. A régészeti-történeti tárlaton tablókba és tárlókba rendezetten adjuk közre a település régmúltját, vas és bronzkori népek, a népvándorlás korának tárgyi emlékeit, a település középkori históriáját, birtokosait, majd a török hódoltság időszakát.
Tápiószele népének mindennapjaiban, kulturális, oktatási és családi életében a 18. századtól kiemelten fontos volt az egyházak szerepe. A tárlaton bemutatjuk a négy történelmi egyház megszervezését, templomaik építését. A Tápió vidékén különleges, hogy egy faluban mind a négy vallás temploma álljon. 1728-tól római katolikus, 1825-tól evangélikus, 1845-tól izraelita, 1900-tól református templom épült a településen.
A történeti tárlaton interaktív eszközök segítik az élményalapú ismeretszerzést.
A kiállítás kurátora Dinnyés István régész, a Blaskovich Múzeum egykori és Gócsáné dr. Móró Csilla történész, a múzeum jelenlegi igazgatója.
Az Emlékezzünk a régiekről című tárlat a MMgMK Blaskovich Múzeuma és a Blaskovich Múzeum Baráti Köre együttműködésében valósul meg. Partner benne a tápiószelei római katolikus, református és evangélikus egyházközség.
A kiállítást DR MEZŐ ISTVÁN MÓZES, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Titkárságvezetője.

Börtsök Samu festőművész

2019. szeptember 17.

 MÚZEUMBARÁTI TEAKÖR
Szeptember 17-én 17 órára hívjuk teaköri rendezvényünkre a múzeumbarátokat és az érdeklődőket a Blaskovich Múzeumba. „Szeléről Nagybányára, Nagybányáról Szelére” címet adtam az est témájának.
A település 800 éves évfordulóján, Börtsök Samu festőművészre emlékezünk, aki Tápiószelén született és Nagybányán vált híres festővé. Ott, ahol Blaskovich Gyula élt családjával akkoriban, és a sorsuk Szelén teljesedett be.
Vendégünk lesz Metykó Béla jászberényi mérnök, helytörténész, aki felkutatta a korabeli forrásokat Börtsök Samuról és a Blaskovichokról.

Művészet dicsérete képzőművészeti műhelymunka

2019. szeptember 11.

A MŰVÉSZET DÍCSÉRETE műhelyfoglalkozás sorozat indult tápiószelei iskolásoknak. Aképzőművészeti foglalkozásokat Illés Márta festőművész vezeti .

A foglalkozások ingyenesek a VEKOP "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" pályázat eredményeként.

Projekt száma: VEKOP-7.3.4-17-2018-00031
Projekt címe: Mindennapi élet a kúriában és a régi falun

A foglalkozások 2019/2020-as tanévben zajlanak, félévente 5-5 alkalommal.

Célja: Különböző képzőművészeti technikák megismerése. Képzelőerő esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. A gyermek megtanulja gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel kifejezni és ehhez megismer újabb technikákat. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése. A fejlesztés lényege az örömteli élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret adó alkotó tevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotómagatartás kialakítása. A foglalkozás segíti a művészeti alkotások mélyebb megértését. A vizuális alkotó tevékenység fejleszti a más területekhez szükséges képességeket.

Az egyes foglalkozások témái:

1. Művészeti technikák, műfajok, csoportkép festése életnagyságban
2. Hamis relief készítés
3. Formák világa, absztrakt formák létrehozása, kötéllel festés.
4. Különleges technikák a festészetben, gyanta, viaszfestéses technika.
5. Viaszkaparásos technika, illusztráció készítése irodalmi, zenei műhöz.
6. Fólia effektek vízfestékkel.
7. Téralkotás, maradandó térbeli formák, kenyér függők készítése.
8. Tükör festmények, tükröződés a vízen.
9. Dombormű készítés, alumínium fólia domboroművek.
10. A pointilizmus, pukkancs papírral.

Múzeumi tábor ovisoknak

2019. augusztus 21.

A tápiószelei múzeum augusztus 21. és 23. között ovisoknak, kisiskolásoknak szervez napközis tábort.

Sok kézműves foglalkozás, mozgásos és ügyeségi játék, a múzeum érdekes tárgyainak tematikus, játékos megismerése lesz a programban. Napi 3x étkezést biztosítunk. Az ebédet a Trafó étteremben fogyasztjuk el.

A tábor ára: 8000 Ft

A tábor 8-16 óráig tart, de igény szerint korábban és később is biztosítjuk a gyermek felügyeletet.

Jelentkezés személyesen a múzezmban 9 és 17 óra között.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAMJA 2019

2019. június 22.

2019. JÚNIUS 22. szombat 16-24 óra
MMgMK- BLASKOVICH MÚZEUM TÁPIÓSZELE 


Moderátor: Jónás József újságíró


Program:
16-19 Mesélő tárgyak c. időszaki kiállítás
16-18,30 Kézműves foglalkozás gyerekeknek, arcfestés
16,30-18 Kúriakerti ötpróba – családi játék
17-18 Gyerekek kosztümös tárlatvezetése a kúriában
16-18,30 Népi ügyeségi játékok
16-18,30 Csutkabáb, csutkaökör készítés Pintácsi Évával
16-18,30 Régi úri társajátékok, csipkeverés
16-18 Bábkészítés Bájzáth Anikóval, a fővárosi bábszínház bábkészítő mesterével
17 Jászberényi Kelepelő Bábcsoport bábjátéka
17,45 Kincskeresés a múzeumkertben
18 ,15 Kiss Balázs bűvész Illusion & Magic Show
19 Tárlatvezetés a Mesélő tárgyak című tárlatban
19,30 Gyerekek kosztümös tárlatvezetése a kúriában
19, 45 A kúriakert természeti titkai, tematikus séta Balajti Anitával
20, 30 DUENDE TÁNCISKOLA, Lévai Enikő tanítványainak műsora
21-22 SZANDI műsora
22-23 Vadászat a középkori és újkori Magyarországon
dr. Hidán Csaba előadása és fegyverbemutatója
23-24 Nosztalgia - baráti beszélgetés az időszaki kiállításról

Szervező: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár - Blaskovich Múzeuma
és a Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Info 06-53-380-157 www.blaskovichmuzeum.hu, www.muzej.hu Facebook: Blaskovich Múzeum

BELÉPŐJEGY: 1000 Ft, nyugdíjas és diák: 500 Ft, óvodásoknak ingyenes
Esőhelyszín: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Tápiószele, Posta utca 2.

Támogatóink: Tápiószele Önkormányzata, tápiószelei Polgárőrség, tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jónás József, Gócsa Fotó, Vágány Virág, Varga József,
Simonffy Kálmán Művelődési Központ Média támogató: www.tapiokultura.hu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12