Programok

Előadás Máriássy Bála köznemesi birtokos, történetíróról

2020. február 18.

FEBRUÁR 18. kedd 16 óra
Gócsáné dr Móró Csilla történész-múzeumvezető „Egy Barabás kép margójára- Máriássy Béla élettörténete” címmel tart ismeretterjesztő előadást.


A tápiószelei múzeum egyik páratlan értéke Barabás Miklós gyönyörű akvarellje Máriássy Béláról, Blaskovich fivérek nagybátyjáról. Márkus- és batizfalvi Máriássy Béla 1824-ben született a Gömör megyei Berzétén és 1897-ben halálozott el. Köznemesi birtokos, publicista és országgyűlési képviselő volt, nem mellesleg Blaskovich Anna férje.
A múzeumalapítók nagybátyja, Máriássy Béla köznemesi birtokos, országgyűlési képviselő és történetíró érdekes életútját ismerhetjük meg Gócsáné dr Móró Csilla előadásából. Máriássyról Barabás Miklós kitűnő akvarellt készített, ami jelzi személyének jelentőségét.

A tápiószelei izraelita egyház története

2020. január 21.

2020 első múzeumbaráti teakörét január 21-én, kedden 16 órától tartjuk a múzeumban,
Témánk az időszaki kiállításhoz kapcsolódik. Az Emlékezzünk a régiekről című tárlat történeti részén megismerhetjük a tápiószelei izraelita egyház történetét és néhány fontos vallási tárgyat. Teakörünk vendége lesz egy igen régi szelei család leszármazottja, településünk szülöttje, Csapláros Csaba rabbi, aki a tápiószelei zsidó hitközség történetéről mesél.
Szeretettel és meleg teával várjuk!

Karácsonyvárás dr.Baksa Brigitta etnográfussal

2019. december 17.

Dr. Baksa Brigitta néprajzkutató a karácsonyi ünnepkörről beszél a karácsonyi asztal meséje című könyve kapcsán, amiben az asztalon lévő tárgyak megelevenednek és sorra mesélni kezdenek. Elmeséli történetét a kenyér, a bor, a kancsó, a viaszgyertya, a kenyérkosár, a veteményeskert lakói, a zöldségek és a gyümölcsök, az asztal és az abrosz is. Így derül ki, hogy miként lesz a búzából kenyér, a szőlőből bor, a lenből vászon, a szalmából kenyérkosár és így tovább. A történetek néprajzilag hitelesen ismertetik meg kis olvasóikat a karácsonyi szokásokkal.

TÁPIÓMENTÉÉRT-DÍJ átadó ÜNNEPSÉGÉRE

2019. november 9.

2019. NOVEMBER 9. szombat 15 óra Simonffy Kálmán Művelődési Ház (2766 Tápiószele, Posta utca 2.)
a TÁPIÓMENTÉÉRT-DÍJ átadó ÜNNEPSÉGÉRE.
Köszöntőt mond: Terék József kuratóriumi elnök és
Terék Mihály múzeumbaráti köri elnök
Laudációkat ismerteti Tarnavölgyi László kuratóriumi tag
Az ünnepi műsorban közreműködik a Tápió Énekegyüttes (Czira Sára, Mázás Jázmin, Sass Éva)
Tárogatón elhangzik Terék József Tápiószele 800 zeneműve

Könyvbemutató

2019. november 9.


HELYTÖRTÉNETI EMLÉKKÖNYV 2019 bemutató rendezvénye 2019. NOVEMBER 9. szombat 15 óra, Simonffy Kálmán Művelődési Ház
(2766 Tápiószele, Posta utca 2.)

A tanulmánykötetet értékeli DR. ANKA LÁSZLÓ történész, VERITAS Történetkutató Intézet
Köszöntőt mond: DOBOS IMRE GYÖRGY polgármester
Kiadói ajánlást tart: TERÉK MIHÁLY elnök
Szerkesztői értékelőt mond:
GÓCSÁNÉ dr. MÓRÓ CSILLA történész, igazgató
A kötet támogatóinak köszöntése, könyvek átadása.
Az ünnepség díszvendége:
CZERVÁN GYÖRGY országgyűlési képviselő úr
KOVÁCS FERENC expolgármester úr

Az ünnepi műsorban közreműködik a Tápió Énekegyüttes (Czira Sára, Mázás Jázmin, Sass Éva)
Tárogatón elhangzik Terék József Tápiószele 800 zeneműve

A kötet a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.
Ára 5000 Ft

II. Rákóczi Ferenc, dr. Mészáros Kálmán előadása

2019. október 15.

A Rákóczi Emlékév kapcsán dr. Mészáros Kálmán történész, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa, a téma szakértője tart előadást a tápiószelei múzeumnak. A Blaskovich-gyűjteményben sok szép Rákóczi-kori tárgy, festmény található, ezért különös érdeklődéssel ajánljuk a képes ismertetőt.

A rendezvény ingyenes és a Múzeumok Őszi Fesztiválja programja.

SÉTÁLJ, GYALOGOLJ VELÜNK!

2019. október 4.

ISMERJÜK MEG TÁPIÓSZELE SZAKRÁLIS EMLÉKEIT

Gyalogosan eredünk Tápiószele történeti és szakrális emlékei nyomába. Helytörténeti túránkat a település legrégebbi műemlékénél, a római katolikus templomnál kezdjük, majd ellátogatunk az 1825-ben épített evangélikus templomhoz, végül az 1900 –ben épült, idén kívül- belül felújított református templomot tekintjük meg. A tematikus séta vezetője TERÉK MIHÁLYNÉ,  a múzeumbaráti teakör vezetője, a tápiószelei értéktár bizottság tagja.
Diákokat és felnőtteket egyaránt várjuk értékmegismerő túránkra. Gyülekezés a múzeumkertben 14 óra 30 perctől.

UTAZÓ MÚZEUM MESTERSÉGEK NYOMÁBAN

2019. október 2.

 UTAZÓ MÚZEUM
MESTERSÉGEK NYOMÁBAN – a fazekas


Folytatjuk a régi mesterségek bemutatását a Blaskovich János Általános Iskola alsó tagozatos diákja számára. Ezúttal a fazekas, keramikus munkáját, a mesterség sajátos eszközeit ismerjük Bódi Éva sűlysápi keramikus segítségével.  A foglalkozás kézműves tevékenységgel, agyagozással zárul.

 

Óriás filmszalagon Tápiószele képes történelme

2019. szeptember 21.

A tápiószelei múzeum és baráti köre Tápiószele fennállásának 800. évfordulóját az országban egyedülálló kiállítással, magyar rekorddal kívánja megünnepelni. Hatalmas (110x130 cm) filmkockákból álló, 80 m hosszú ÓRIÁS FILMSZALAGOT formálunk, amin bemutatjuk a település fénnyel írt történelmét. 1900 és 2019 közötti képes emlékeit adjuk közre.
A tápiószelei Blaskovich kúriakert alkalmas arra, hogy a 92 m hosszan, állványokon elhelyezzük az anyagot. Ez a szabadtéri tárlat azért egyedülálló, mert Magyarországon eddig sehol, senki nem tárta a nagyközönség elé egy település képes történelmét 80 m terjedelemben a 20. század fordulójától a 21. század elejéig.
Mintegy 1700 darab fotót adunk közre. Egy-egy filmkockában 24-28 fénykép szerepel. Ezeket óriás filmszalaggá rendezzünk.
2014-től készültünk e bemutatóra, mert évente rendeztünk tárlatot. Minden alkalommal a településkép, a gazdasági szervezetek, a hétköznapi és községi ünnepek, az iskolai, óvodai élet, a sport, kulturális intézmények és rendezvények, a mindennapiélet képes emlékei kinyomtatásra kerültek. Az anyag korszakhatárai 1900-1945, 1945-1969, 1970-es évek, 80-as, 90-es és a jelenkor, a 2000-es évek. Érdekes összehasonlításra ad alkalmat egy alföldi település arculatának, a hétköznapi és hivatalos ünnepeinek változása, megjelenítése. Száz év anyagát együtt megtekinteni különleges élményt jelent nemcsak a helyieknek, hanem az életmód, szociológia, politika történet, mikrotörténelem iránt érdeklődőknek is.
A filmszalag 2019. júliusi eseményekkel és a település 2019-es arculatát megörökítő felvételekkel zárul.

Avató időpontja: 2019. szeptember 21. szombat 10 óra.

Emlékezzünk a régiekről c. kiállítás

2019. szeptember 21.

Emlékezzünk a régiekről című régészeti és történeti kiállítás nyílik 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor a múzeumban.

Tápiószele régtől fogva lakott település, elő archeológiai leletei az újkőkorig vezetnek vissza. A múzeumalapító Blaskovich fivérek munkásságának köszönhető, hogy hazánk legnagyobb szkíta-kori temetőjét tárták fel 1938 és 1952 között. A határban szarmata halomsírok, avar és honfoglalás-kori leletek is előkerültek. Területén 13 Árpád-kori település nyomát és középkori templomok helyeit mutatták ki. A régészeti-történeti tárlaton tablókba és tárlókba rendezetten adjuk közre a település régmúltját, vas és bronzkori népek, a népvándorlás korának tárgyi emlékeit, a település középkori históriáját, birtokosait, majd a török hódoltság időszakát.
Tápiószele népének mindennapjaiban, kulturális, oktatási és családi életében a 18. századtól kiemelten fontos volt az egyházak szerepe. A tárlaton bemutatjuk a négy történelmi egyház megszervezését, templomaik építését. A Tápió vidékén különleges, hogy egy faluban mind a négy vallás temploma álljon. 1728-tól római katolikus, 1825-tól evangélikus, 1845-tól izraelita, 1900-tól református templom épült a településen.
A történeti tárlaton interaktív eszközök segítik az élményalapú ismeretszerzést.
A kiállítás kurátora Dinnyés István régész, a Blaskovich Múzeum egykori és Gócsáné dr. Móró Csilla történész, a múzeum jelenlegi igazgatója.
Az Emlékezzünk a régiekről című tárlat a MMgMK Blaskovich Múzeuma és a Blaskovich Múzeum Baráti Köre együttműködésében valósul meg. Partner benne a tápiószelei római katolikus, református és evangélikus egyházközség.
A kiállítást DR MEZŐ ISTVÁN MÓZES, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Titkárságvezetője.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12