Publikációk

Bútorkatalógus

2017. december 18.

Megjelent a tápiószelei múzeum legújabb szakkatalógusa. A Blaskovich-gyűjtemény bútor és lakberendezési tárgyainak (lámpák, kályhák, órák, karnisok) szakmai leírását dr. Körmöczi Katalin történész-muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főosztály vezetője készítette. Két tanulmány mutatja be a Blaskovich kúria berendezését. A kötet szerkesztője Gócsáné dr. Móró Csilla. történész-múzeumigazgató. A könyvet a Blaskovich Múzeum Baráti Köre adta ki. A megjelenést támogatta a NKA Könyvkiadási Kollégiuma, dr. Bródy Péter és Ildikó (Budapest), dr. Szemők András és Botka Gabriella (Virágmag Kft. Tápiószele), Bíró Zoltán (Ferzol Kft. Tápiószőlős).
A kiadvány professzionális tárgyfotóit ( a pipa és fegyverkatalógushoz hasonlóan) a Gócsa Fotó Kft., Gócsa Mihály és Gócsa Lilla készítette. A könyv a Tápió Nyomda gondozásában készült, tervezte Ali Attila.
A katalógus 3500 forintos áron megvásárolható MÚZEUMBAN és a Vágány Virágboltban.

 

Egyéb publikációk

2016. február 6.

Cikkek, egyéb írások:

1. Magyar táblabírák világa a tápiószelei Blaskovich Múzeum, Szalon kulturális folyóirat 2001/3
2. A tápiószelei Blaskovich Múzeum, TKM füzet 386. szám, 1990.
3. Tápió mente, látnivalók, műemlékek, TKM füzet 472. szám, 1993
4. Nemesi Kúria a 19. században, Blaskovich Múzeum, állandó kiállítás vezető, 1997
5. A Tápió mente múltja és műemlékei, Tápió mente turista kalauza, Nagykáta, 2005
6. Mindannyian Isten tenyerén vagyunk….Gondolatok Berényiné Szilády Sarolta fafaragó alkotásaihoz, Helytörténeti emlékkönyv, Tápiószele, 1999.
7. A Blaskovich Múzeum Baráti Körének története és működése 1985-1999, Helytörténeti emlékkönyv, Tápiószele, 1999.
8. Egy magyar köznemesi gyűjtemény Tápiószelén, Honismeret 1997/1. szám
9. A Blaskovich Múzeum öt éve 1990-1995. Magyar Múzeumok 1996/1.
10. Múzeumi Arcképcsarnok, múzeumi lexikon : Blaskovich fivérek szócikke, Budapest, 2002
11. Egy kis múzeummarketingje- a tápiószelei Blaskovich Múzeum marketing tevékenysége, Országos Közművelődési Konferencia, Esztergom, 2002.
12. A tápiószelei múzeumot alapító Blaskovich János, Honismeret 2004/1. száma
13. Vénusz ajándéka. Pipakiállítás a Blaskovich Múzeumban, Magyar Múzeumok 2004/1.
14. A Blaskovichok és a szkíta kutatás- rendezvények a tápiószelei múzeumban 2004-ben Magyar Múzeumok 2005/1.
15. Köznemesi kúria a 19. században, Műértő 2005. július-augusztus
16. A Blaskovichok és Nagybánya, Kolozsvári Magyar Művelődés 2005 májusi szám
17. A tápiószelei Blaskovich Múzeum múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenysége, Magyar Múzeumok 2005/3. szám:
18. A vadászó Blaskovichok- múzeumteremtő vadászok, Vadászlap 2005/december
19. Hazánk múzeumai: a tápiószelei Blaskovich Múzeum, Art-press, V.évf. 02. szán, 2007. márc-ápril. 12-13.

20. A XIX. századi magyar köznemes tárgyi világa a tápiószelei Blaskovich Múzeumban, Honismeret 2011./3.

21. A Blaskovichok szerepe a Tápió mentén, Thapeau. 2012/1
22. Az útókor hálája- Szobor készül a múzeumalapító testvérpárnak, Thapeau 2013/1.
23. Volt egyszeregy művésztelep Tápiószelén, Thapeau 2013/2.
24. Kisfaludy Károly és a Blaskovichok, Tények, gondolatok a Kisfaludy emlékév kapcsán
Thapeau 2013/3.
25. Négykezes a Blaskovich Múzeumban. Gondolatok Blaskovich György születésének 135. és Blaskovich János születésének 130. évfordulóján. Thapeau, 2013/4.

 

Tanulmányok

2016. február 6.

tanulmányok:

1. Tápiógyörgye birtokviszonyai In: Studia Commitatensia 15, Szentendre, 1985
2. Blaskovich család útja a felemelkedéstől a műgyűjtéséig, In: Blaskovich emlékkönyv, Szentendre, 1993)
3. Blaskovich Múzeum története 1952-1992, In: Blaskovich emlékkönyv, Szentendre, 1993
4. Adatok egy Pest megyei reformkori köznemes életútjához és pályaképéhez - Dubraviczky Simon- In: Studia Commitatensia 25, Szentendre, 1995
5. Nagybányai gyökerek a Blaskovich család műgyűjtésében In: Pest Megyei Múzeumi Füzetek 4. Szentendre, 1997.
6. Nagy János festőművész szerepe az 1945-ös tápiószelei művésztelep életében In: Pest Megyei Múzeumi Füzetek 5. Szentendre, 1998
7. Stílusok és ábrázolási módok Nagy János művészetében In: Pest Megyei Múzeumi Füzetek 6. Szentendre, 2001
8. Tápiószele, Újszilvás, Szentmártonkáta története, leírása In: Magyarország Megyei Kézikönyvei 13., Pest Megye Kézikönyve CEBA, Budapest, 1998
9. Tápiószele története In: Ahogy nagyszüleink látták., Nagykáta, 2000
10. Tápiószele és Újszilvás történeti leírása In: Dusek László: A Tápi- mente, Tápiószentmárton, 2001
11. Nagy János művészete In: Nagy János katalógus, Tápiószele, 2001
12. A tápiószelei köznemesek társadalmi és gazdasági szerepvállalása a 18-19. században In: Tisicum XII, Szolnok, 2001
13. Egy magyar köznemesi család lakóviszonyai, életkörülményei a 18. század közepétől a 20. század közepéig, In: Blaskovichok emlékezete, Tápiószele, 2003
14. Egy magyar köznemesi család lakóviszonyai, életkörülményei a 20. század első felében, In: Duna-Part folyóirat, 2003/4.
15. A magyar köznemes tárgyi világa – a tápiószelei Blaskovich Múzeum története (1952-2002), In: Studia Comitatensia 28, Szentendre, 2004.
16. Blaskovichok a Rákóczi-korban, a Rákóczi-kor és kultusz tárgyai a Blaskovich gyűjteményben In: Történeti Muzeológiai Szemle, Budapest 2006.
17. A tápiószelei szkíta temető feltárása a korabeli sajtó tükrében, In: Az aranyszarvas nyomában, Tápiószele, 2006
18. Szemelvények Párducz Mihály és a tápiószelei Blaskovich testvérpár kapcsolatához, In: Az aranyszarvas nyomában, Tápiószele, 2006
19. A régészeti értékőrzés és közvetítés formái a tápiószelei múzeumban 1947-2004 , In: Az aranyszarvas nyomában, Tápiószele, 2006
20. Egy magyar köznemesi család, a Blaskovichok életkörülményei a XIX. század végén és a XX. század elején, In:Tisicum XVII., Szolnok, 2008.

 21. Blaskovich család története és életmódja a 18. századtól a 20. század derekáig című PhD értekezés
22. Blaskovichok a Tápió mentén. In: A család helye, szerepe a lokális társadalomban Túrkeve, 2012.
23. A Blaskovichok világa, Turul című folyóirat 2012/3. évi száma