Tápió mentéért díj

DÍJAZOTTAK 2020

2020
Basa László
„Posztumusz Tápió mentéért-díjat adományozunk Basa Lászlónak a Tápió mente településinek helytörténetét kutató, publikáló több évtizedes munkásságért, értékeinket írásaiban, előadásaiban bemutató önzetlen tevékenységéért, a történelemtanárként és katonai hagyományőrzőként a Tápió menti fiatalok hazaszeretetre nevelése érdekében végzett pedagógusi tevékenységéért, a Tavaszi Emlékhadjárat és a Tápióbicskei emlékcsata évenkénti eseményein való fáradhatatlan szolgálatáért.

Antalicz Csaba
Tápió mentéért díjat adományozunk Antalicz Csabának a Tápió mente természetvédelmének térségi, országos és nemzetközi népszerűsítésének érdeképben kifejtett több évtizedes, sokrétű tevékenységéért, az ifjúság környezettudatosságra, közösségi és egyéni felelősségvállalásra való neveléséért, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány, a farmosi Vízparti Élet Oktatóközpont, a göbölyjárásai Ifjúsági Szálláshely működtetéséért végzett munkájáért, a Tápió Natúrpark gondolatának megálmodásáért, alapjainak megszervezéséért.

Vidra Tamás
Tápió mentéért díjat adományozunk Vidra Tamásnak a Tápió mente természetvédelmi értékeinek megőrzése érdekében végzett szakmai munkásságáért, a Tápió-Hajta Természetvédelmi Körzet tájegységvezetőjeként elért eredményeiért, a Tápió menti tanösvények létrehozásáért, a Tápió-vidéki tudományos természetvédelmi kutatásokat összefoglaló tanulmánykötet megszerkesztéséért, sokoldalú előadói, népszerűsítő, a civil kezdeményezések, a térségi önkormányzatok és a szakmai szervezetek között kapcsolatot teremtő tevékenységéért.

Urbán Sándor
Tápió mentéért díjat adományozunk Urbán Sándornak a Tápió-vidék természeti értekei feltárásának kezdeményezéséért, megőrzéséért, bemutatása terén végzett több évtizedes tudományos munkásságáért, a Tápió mente madárvilágának, természetes élőhelyeinek védelmében, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tápió-vidéki csoportjának megalapításban, működésében végzett tevékenységéért, a Tápó-Hajta Vidéke Természetvédelmi Körzet kialakításába való érdemeiéért, a térség iránt érzett szeretetéért, elkötelezettségéért.

Domján Lajos
Tápió mentéért díjat adományozunk Domján Lajosnak a Tápiómente Táncegyüttes magalapításában való szerepéért, félévszázados együttesvezetői munkásságáért, a Tápió mente néptánc-, népzene- és népdalkincsének megőrzéséért, átörökítéséért, generációkon átívelő tehetséggondozói tevékenységéért, kiemelkedő koreográfusi alkotásaiért, az együttes országos és nemzetközi hírnevének megalapozásáért, a Tápió-vidék nemzetközi folklór fesztiváljának, az országokon és a Tápió menti településeken átívelő ’Kátai Tánctalálkozóknak a megszervezéséért.

Walter János
Tápió mentéért díjat adományozunk Walter Jánosnak a Tápió-vidék egészét és a magyar néprajztudományt is gazdagító tápiószecsői folklórkincsnek és Ofella Sándor szellemi örökségének őrzéséért, átadásáért, az Ofella Sándor Hagyományőrző Népiegyüttes művészeti vezetéséért, a Családi Fészek Múzeum létrehozásáért, az abban folyó, a Tápió-vidék egészén népszerű értékőrző programok szervezéséért, ifjúságnevelő, közösségépítő tevékenységéért, több évtizedes települési, térségi és Pest megyei népművelői munkásságáért.

Kucza Péter
Tápió mentéért díjat adományozunk Kucza Péternek a Tápió-vidék kor-, ipar-, helytörténeti és képzőművészeti dokumentumainak félévszázados, tudományos igényességű gyűjtéséért, az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű Tápió menti képeslapgyűjteményének létrehozásáért, gondozásáért, feldolgozásáért, az ezeket bemutató, kimagasló színvonalú 17 könyve megírásáért, szerkesztéséért, a hazai és nemzetközi szakkiállításokon elér nívódíjaiért, a Tápió mente településeinek

A  díj kuratóriumának tagjai:
Terék József – Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, MMA Köztestületi tag, a kuratórium elnöke
Terék Mihály – Blaskovich Múzeum Baráti Körének elnöke, Arany János díjas pedagógus
Gócsáné Dr. Móró Csilla – a Tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója, történész, Tápiószele díszpolgára
Katus Norbert – Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke, Sülysáp Város alpolgármestere
Dr. Baksa Brigitta – Pest megyei Príma díjas etnográfus, Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára
Tarnavölgyi László – a www.tapiokultura.hu főszerkesztője, a nagykátai Bartók Béla Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója

 2020-ban a Tápió mentérét díj  támogatója: PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

   

 

      

 

     

 

 

 

      

 

Tápió mentéért díj   

A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Egyesület 2019-ben Tápió mentéért díjat alapított azzal a céllal, hogy elismerje azokat a személyeket, akik munkájukkal sokat tettek a Tápió mentéért. A díjat évente legfeljebb három személy kaphatja meg. Az elismerés pénzjutalommal nem jár, a díjazottak elismerő oklevelet és emlékérmet vehetnek át.
Jelölt lehetbármilyen természetes személy, aki a Tápió mentén, vagy a tájegységen kívül él, elévülhetetlen érdemei alapján pedig méltó lehet a kitüntetésre. A kitüntetésre javasolt személy bármilyen területen végzett kimagasló munkássága felterjesztésre érdemes, ha az a Tápió mente valamelyik településén vagy a Tápió mentéért valósult meg. A benyújtott jelölések elbírálásánál kiemelt figyelmet kapnak azok a jelöltek, akiknek tevékenységi körébe tartozik a kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományok őrzése, az épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, az oktatás, az identitástudat erősítése. További elbírálási szempont, hogy a jelölt személy és munkássága helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szinten szerzett-e hírnevet a Tápió mentének. Legfeljebb egy díj adományozható posztumusz is.
Jelölő személy: bárki tehet felterjesztést
A jelölt szakmai életútját bemutató pályázati anyagot az alábbi címre kell beküldeni, kizárólag postai úton:
Blaskovich Múzeum Baráti Köre Egyesület, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Tápió mentéért díj – 2019”
Kérjük feltüntetni a jelölő fél, valamint a jelölt pontos elérhetőségeit is a felterjesztésben (név, cím, telefonszám, email)!
A felterjesztés határideje: 2019. október 08.
A díj átadásának időpontja: 2019. november 09, minden évben a Blaskovich fivérek által Tápiószele és Tápiószentmárton határában megtalált szkíta aranyszarvas napjához igazítva (1923. november 08).
A díj átadásának helyszíne: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, 2766 Tápiószele, Posta út 2.
A díj kuratóriumának tagjai:
Terék József – Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, MMA Köztestületi tag, a kuratórium elnöke
Terék Mihály – Blaskovich Múzeum Baráti Körének elnöke, Arany János díjas pedagógus
Gócsáné Dr. Móró Csilla – a Tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója, történész, Tápiószele díszpolgára
Katus Norbert – Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke, Sülysáp Város alpolgármestere
Dr. Baksa Brigitta – Pest megyei Príma díjas etnográfus, Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára
Tarnavölgyi László – a www.tapiokultura.hu főszerkesztője, a tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház igazgatója

A díjjal kapcsolatos további információk:
Blaskovich Múzeum
2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
email: szelemuzeumbarat@gmail.com
terek.jozsef@gmail.com
Tel:0653/380-157


Kelt: Tápiószele, 2019. július 31.

Terék József
a kuratórium elnöke