Múzeumi órák felsősöknek

 A történelem forrásai, a régészek munkája.

A Blaskovich fivérek régészeti munkássága. A tápiószelei ásatások.
Mivel foglalkozik a régész? Mik azok az írott és íratlan források? A múzeumhoz és a Blaskovich fivérekhez milyen régészeti tevékenység köthető? Hol és hogyan találták az Aranyszarvast?
A múzeumi órához régészeti játék kapcsolódik.

A foglalkozáshoz foglalkoztató lap is a rendelkezésre áll.
A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 5. osztály
Kapcsolódó tantárgy: történelem

         

2. A Biblia világa a képzőművészeti gyűjtemény tükrében

Bibliai ismeretek bővítése: bibliai jelenetek, történetek az Ó- és Újszövetségből. Megismerkedünk a Blaskovich – gyűjtemény bibliai témájú festményeivel.

A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 5. osztály
Kapcsolódó tantárgy: magyar irodalom

3. Ábrázolás és művészet.
A múzeumi órákon a diákok játékos formában ismerkedhetnek meg a természetes és mesterséges anyagokkal, formákkal, valamint a művészeti ágakkal. A képző- és iparművészet ágait a múzeumi tárgyak segítségével szemléltetjük.


A múzeumi órák a következő témakörökben kérhetők:

1. Művészeti műfajok, ágak. Művészeti ágak csoportosítása, a múzeumi tárgyak besorolása.

2. Színek világa, a festészet. Mi a portré, a csendélet, a tájkép? Példa a hideg és meleg színű festményekre, olajképre, akvarellre, grafikára.

3. A formák világa, a szobrászat. Miből készülnek a szobrok? Szobor, dombormű különbségei.

A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 5-6. osztály
Kapcsolódó tantárgy: rajz és vizuális kultúra

4. Az egyiptomi művészet emlékei. A szfinx

A Blaskovich Múzeum kertjében szfinx áll, a múzeumban pedig megtekinthető a Kheopsz piramis bejárata c. festmény. Felidézzük ismereteinket az egyiptomi társadalomról, művészetről, majd lerajzoljuk a szfinxet.

A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 5. osztály
Kapcsolódó tantárgy: rajz és vizuális kultúra

 

5. A kúriakert természeti értékei, a botanikai tanösvény

A kúria környezete kiváló színtere a természetismeret óráknak. A kertben létesült botanikai tanösvény tájékoztató- és fajtáblái, interaktív játékai segítségével megismerkednek a tanulók a kert növényzetével, jellegzetes fáival, cserjéivel, virágaival, valamint a kert „lakóival”, a legjellemzőbb madaraival.

A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 5. osztály Az órához foglalkoztató lap is igényelhető.
Kapcsolódó tantárgy: természetismeret

6. Ház és az ember. Régi házak, a kúria, mint lakás.

Ismerkedés a múzeum anyagával és termeivel, helyiségek és funkcióik megismertetése. A lakórész jellegzetes bútorai.
A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 6. osztály

Kapcsolódó tantárgy: hon- és népismeret

    

7. A Rákóczi kor emlékei

A foglalkozás célja, hogy a tanuló tájékozódni tudjon az adott korban. Beszélgetünk Rákóczi fejedelemről, megfigyelünk különböző bútorokat, díszmagyar ékszereket, pipákat, valamint ütő- és védőfegyvereket is bemutatunk, melyek az adott korra jellemzőek.

A témát foglalkoztató lap segítségével dolgozzuk fel.
A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 6. osztály

Kapcsolódó tantárgy: történelem

   

 

8. A reformkor emlékei

Beszélgetés a reformkor jelentőségéről, kibontakozásáról, a nemzeti kultúráról, képviselőiről. Az óra célja, hogy a múzeumban található reformkori emléktárgyakkal megismerkedjenek a tanulók, valamint reformkori öltözetről, lóversenyzésről is szót ejtünk.

A foglalkozáshoz foglalkoztató lap is a rendelkezésre áll.
A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 7. osztály
Kapcsolódó tantárgy: történelem

     

9. Az 1848-49-es szabadságharc és a Blaskovichok

A múzeumi séta közben kicsit visszautazunk a múltba, beszélgetünk az 1848-49-es időszakról. A múzeumi tárgyak tükrében korabeli fegyverzetet, öltözetet, pipát is megfigyelhetünk. Milyen kapcsolat rejtőzhet Kossuth és Tápiószele között? Többek között erre is megtudhatjuk a választ.

A témát foglalkoztató lap segítségével dolgozzuk fel. Kossuth – címert készítünk.
A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 7. osztály
Kapcsolódó tantárgy: történelem

10. A millennium és kora a Blaskovich gyűjteményben

A millennium és a múzeum kapcsolata, az ezredéves kiállításon szereplő Blaskovich tárgyak bemutatása.

A témát foglalkoztató lap segítségével dolgozzuk fel. A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 7. osztály
Kapcsolódó tantárgy: történelem

  

11. A klasszicizmus, az empire és a biedermeier emlékei a Blaskovich Múzeumban. A romantika és a historizmus művészetének emlékei.

A kúriában lévő képzőművészeti műalkotások, tárgyak, berendezések segítenek megismerni a romantika és historizmus művészetét, vagy éppen a klasszicizmus és biedermeier emlékeit. A múzeum anyaga kitűnő barangolást nyújt a korokban és a stílusokban.

A múzeumi órákhoz foglalkoztató lap is a rendelkezésre áll.
A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 7. osztály
Kapcsolódó tantárgy: rajz és vizuális kultúra

    

12. Tápiószele múltja és jelene. Helytörténet

Időutazást teszünk településünk múltjában. Milyen volt a település a honfoglalás előtti időkben, a középkorban, vagy 200 évvel ezelőtt? Megismerjük a település első pecsétjét, elnevezéseit, a szomszédos falvakat. Milyen épületek, építmények álltak régen? Korabeli fotókat vaktérképen helyezünk el.

A foglalkozáshoz foglalkozató lap is a rendelkezésre áll. A múzeumi óra időtartama: 45 perc, ajánlott korosztály: általános iskola 8. osztály
Kapcsolódó tantárgy: történelem és állampolgári ismeretek

A múzeumpedagógiai foglalkozások díja: 750 Ft / fő