Pályázataink

Sajtóközlemény

2023. február 15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Mindennapi élet a kúriában és a régi falun
Múzeumpedagógiai fejlesztések a Mezőgazdasági Múzeum tápiószelei Blaskovich Múzeumában

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum tápiószelei filiáléjában, a Blaskovich Múzeumban nagyszabású és hatékony múzeumpedagógiai fejlesztés ment végbe 2019 és 2023 között a VEKOP-7.3.4-17-2018-00031 pályázat keretében.
A közgyűjtemény ilyen irányú fejlesztése során számos pedagógiai és NAT-hoz köthető célt sikerült megvalósítani a hatékony és játékos ismeretátadás modern formáinak használatával, ugyanakkor a hagyományokra támaszkodva. A bevont személyek és oktatási intézmények száma – 12 oktatási nevelési intézményi partner –, és együttműködése azt mutatja, hogy hatásában a projekt túlnőtt a helyi, a kistérségi kereteken a Tápiómente kistérségéből fejlődve regionális jelentőségűvé vált. A projekt tárgyi alapját az oktatás nevelés korszerű múzeumpedagógiai eszközeinek, demonstrációs elemeknek, a segédanyagoknak a biztosítása adta. A projekt egyik fő újdonsága az a múzeumpedagógiai füzetsorozat, melyet a hétköznapi gyakorlatban mindennaposan, hasznosan forgathatnak a pedagógusok, szülők, gyerekek.
2019 és 2023 között a tervezettnél jóval több, összesen 5516 fő iskolás és óvodás gyereket, 266 alkalommal fogadtak foglalkozáson a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Blaskovich Múzeumának munkatársai.
A projekt fő eredménye volt, hogy a diákok számára az informális tanulás szintjén megvalósított foglalkozások, órák, műhelymunkák során az ismeretszerzés folyamata eredményesebbé vált. A befogadást erősítette a tárgyak használata a tanulás folyamatában az egyedi környezetben. Hozzájárult a gyerekek képesség-, és kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez.
A projektben a nemzeti stratégia elvei is érvényesültek, mert a foglalkozásokhoz kacsolódó manuális tevékenység fejlesztette a kreativitást, öntevékenységet és a gyerekek alkalmazkodó képességét, vagyis az alkalmazkodást egymáshoz és a kulturális értékek, műtárgyak befogadásához.
Integrált programjaink ugyanakkor erősítették a társadalmi kohéziót és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását.
A megvalósított múzeumpedagógiai programokban a résztvevők informális tanulási folyamatban a hangsúly áthelyeződött a szóbeli ismeretátadásról az érzelmekkel, élményekkel megerősített tanulási folyamatra, a képesség és készségfejlesztésre. Köszönhetően a szokatlan tanulási körülményeknek és anyaghasználatnak, nagy mértékben fejlődött a diákok kreativitása.

A projekt egyes foglalkozásait az alábbi témakörök szerint csoportosítottuk.

A KINCSEM A KÚRIÁBAN elnevezésű foglalkozások feldolgozása során egy hungaricum esélyes tápiómenti emlék, a verhetetlen csodakanca történetével ismertettük meg a kicsiket és kisdiákokat. Ez a programsorozat a szülőföld szeretetét, a gyerekek identitástudatát erősítette.
A JÁRTAMBAN, KELTEMBEN téma ismertetésénél a kúriakert különleges természeti és épített környezetét használtuk. A Blaskovich Múzeum tárgyi világa a 19. századi magyar köznemesség életmódjához, művelődés és művészettörténetéhez kötődik.
További foglalkozás témáink voltak: MINDENNAPI HAGYOMÁNYAINK, GYERMEKÉLET, GYERMEKVILÁG EGYKORON.
A nádfedeles zsellérház berendezése a 20. század elejének paraszti világát idézi. A kúria és a parasztház alkalmas volt a kétféle életmód és tárgyi világ összehasonlítására, melynek során az ismeretszerzés érdekesebbé és hatékonyabbá vált.
Kiemelendő még a tápiószelei általános iskola alsó tagozatának diákjainak képzőművészeti műhelymunkája, mely a MŰVÉSZET DICSÉRETE címet viseli.
Az Illés Márta festőművész vezetésével szervezett, újabb technikákat is alkalmazó foglalkozások során sokat fejlődött a gyerekek esztétikai érzéke, kifejezőképessége.

A kulturális óra és foglalkozás sorozathoz óvodai és iskolások számára foglalkoztató lapokat készítettünk. Összesen tíz féle foglalkoztató füzet készült, hat az iskolásoknak, négy pedig az óvodásoknak. Elkészült a foglalkozások tématerve, valamint az egyes foglalkozások óravázlata.
Szakirodalmi és szemléltető anyagokat gyűjtöttünk, készítettünk.
Mindezzel a megújított múzeumpedagógiai tevékenység jelentősen hozzájárult a tápiószelei Blaskovich Múzeum közgyűjteményi funkcióinak bővüléséhez, a múzeumpedagógiai kínálatának szélesítéséhez.
A projekt kézzelfogható és jelentős eredményének tekinthetők a közösen készített egyedi interaktív játékok: memóriajáték, puzzle, interaktív tábla, társasjáték stb. számos formában. Ezek a játékok hasznos eszköznek bizonyultak a játékos, élményszerű ismeretszerzés megvalósításában.
A 19. századi kúria hétköznapjait nemcsak az itt őrzött gazdag tárgyi világ segítségével lehet már megismerni, hanem fel lehet ölteni korabeli öltözéket is a díszmagyartól a paraszti viseletig. Mindez az újonnan beszerzett, felvehető ruhák segítségével lehetséges.

 PROJEKTZÁRÓ RNDEZVÉNY
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár tisztelettel meghívja önt
2023. február 23-án, csütörtökön 13 órára
a MMgMK-Blaskovich Múzeumába, 2766 Tápiószele, Múzeum út 13.
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program,
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért című
a VEKOP-7.3.4-17-2018-00031 számú, Mindennapi élet a kúriában és a régi falun című pályázaton
elnyert támogatás
PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE és
A ló a kúria életében c. témanapra
A rendezvény programja:
13:00 A tápiószelei Blaskovich Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége az informális
tanulás szolgálatában. Képes beszámoló a megvalósított foglalkozásokról.
Gócsáné dr. Móró Csilla és Pestiné Nagy Judit
13:20 A résztvevő oktatási-nevelési intézmények tapasztalatai
Blaskovich János Általános Iskola, Tápiószele
Csicserke Óvoda, Tápiószele
Dr. Papp Károly Általános Iskola, Tápióság
Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Tápiógyörgye
Kubinyi Ágoston Általános Iskola, Tápiószentmárton
Laky Ilonka Általános Iskola, Ecser
Matolcsy Mátyás Általános Iskola, Farmos
Napköziotthonos Óvoda, Farmos
Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola Napköziotthonos Óvoda Tápiószőlős,
Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola tápiószőlősi tagintézménye
Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola újszilvási tagintézménye
Váci Mihály Katolikus Általános Iskola, Nagykáta
14: 00 A Témanap foglalkozásai, programjai
Ismeretátadás, játék és kézműveskedés a beszerzett eszközök, anyagok használatával.
A projekt során beszerzett oktatást segítő eszközök, foglalkoztató lapok bemutatása és
használata.
17:00 Zárszó: Tájékoztató a projekt fenntartásról, együttműködés lehetőségeiről
Információ és bejelentkezés: 06-53-380-157
blaskovichmuzeum@mmgm.hu

http://blaskovichmuzeum.hu/muzeumpedagia/tematikus-foglalkozasok

2021. május 30.

Vekop -7.3.4-17-2018-00031 pályázat „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” témában 2020. február 1.
A VEKOP-7.3.4-17-2018-00031 azonosító számú, „Mindennapi élet a kúriában és a régi falun” című projekt keretében megvalósuló tematikus kulturális foglalkozások:

A GYERMEKÉLET, GYERMEKVILÁG EGYKORON című foglalkozássorozat foglalkozásain a gyerekek időutazást tesznek az úri és a paraszti világba. Két foglalkozás témája a Blaskovich kúriához kapcsolódott, a többi a zselléri házhoz és tárgyaihoz.
A diákok a kúriában megismerkedtek a gyermek Blaskovich testvérek életével. Régi fényképek segítségével megfigyelhették a fiú és lány viseletet. A családi fényképek és festmények segítségével összeállították a Blaskovich família családfáját. Megtudták mivel játszottak a gyermekek egy úrilakban. A foglalkozáson megismerkedtek a kúriában őrzött gyermekjátékokkal, nemcsak az állandó kiállítás tárgyait, hanem a raktárban őrzött darabokat is bemutattuk egy mini kiállítás alkalmával. Összehasonlítottuk a régi játékokat a mai játékok alapanyagával. Megismerkedtek logikai és társas játékok szabályaival, kipróbálhatták, milyen ügyesek a kirakójátékban, sakkban, malomban. Másolatot készítettünk korabeli papírjátékról, melyet kiszínezhettek, hazavihettek a gyerekek.
A következő téma a korabeli iskolai életbe kalauzolta a diákokat. ismeretet szereztek az írás kialakulásáról, fejlődéséről és az íróeszközökről. Megismerték, hogyan és mivel írtak a Blaskovich testvérek. Megfigyelték a kúria dolgozó szobájában kiállított íróasztal tárgyait, a korabeli eszközöket: itatós párnákat, tollakat, tintatartókat. Blaskovich Mária írásfüzetéből másolva kipróbálták, mivel volt könnyebb írni: lúdtollal vagy fém végű mártogatós tollal. Nemcsak régi íróeszközöket ismerték meg, hanem a kúria régi bútorait: íróasztalokat, írószekrényeket is. Az egykori levélírási módokat, szokásokat tudtak meg, pl. ragasztó előtt hogyan biztosították a levéltitkot, hogy a levél tartalmát csak a címzett tudja meg. A gyerekek ki is próbálhatták a pecsételést: pecsétviaszt, pecsétnyomókat is vásároltunk.
Megfigyeltünk egy régi órarendet, melyet Blaskovich György tolltartójában láthatunk. Palatáblákat vásároltunk, melyeket ki is próbálhattak a diákok, hogyan tanultak régen az iskolában e tárgy segítségével. A tanulást, a foglalkozások elmélyítését foglalkoztató lap kitöltése segítette.
A foglalkozássorozat része volt a paraszti életmód gyermekivilágot tükröző tárgyainak megismerése. A zsellérház berendezési tárgyai közül kiemeltük a textíliákat, a ház díszeit, használati tárgyait és a ruhadarabokat. Megismerkedtek az öltözetek alapjául szolgáló vászon készítésével. A kender feldolgozásához szükséges tárgyak egy része megtalálható a zsellérház berendezési tárgyai között: tiloló, gereben, guzsaly, rokka. A diákok az interaktív foglalkozás, ruhamustra keretében felpróbálhatták a paraszti viselet jellegzetes ruhadarabjait: bőgatyát, inget, blúzt, szoknyát. Ezeket a paraszti viseleti ruhadarabokat a pályázat segítségével tudtuk megvásárolni.
A kamrában elhelyezett tárgyak adtak alkalmat a munkaalkalmak, munkamegosztás a családban, valamint a jeles napok, ünnepnapok témájának feldolgozásához. A gyerekek tápiószelei mesterek műhelyeibe is bepillantást nyerhettek: a kovács, cipész, kötélgyártó, bognár legfontosabb szerszámaival ismerkedtek meg. Az új ismereteket, fogalmakat foglalkoztató lapok segítségével mélyítették el. A foglalkozásokat énekes és népi játékok egészítették ki.
A Gyermekélet, gyermekvilág egykoron foglalkozássorozat megvalósításakor célunk volt, hogy a gyerekek bepillantást nyerjenek a természet kínálta anyagok felhasználására is: hogyan készítették dédapáink gyermekként saját játékaikat? A játékok fűben, fában foglalkozást Kovács Zoltán népi iparművész, kosárfonó, szakoktató vezette. Az ügyességi játékokon kívül a kosárfonás mesterségébe is bepillanthattak a gyerekek: fűzfavessző, fonalak és szalagszövő segítségével szőttek.
A foglalkozássorozattal a tárgyakkal való tanulást erősítettük. Felhasználtuk a kúria és a zsellérház tárgyai, régi fényképek alapján készített interaktív játékokat. A pályázat segítségével memória játékokat, kockakirakókat, logikókat, puzzle-ket, tili – toli játékokat, dominókat, satírozókat készíttettünk. A Blaskovich fivérek társasjátékai alapján elkészíttettük a Mulatságos egyszeregy társasjátékot.
Az iskolásoknak a Gyermekélet, gyermekvilág egykoron, Élet a zsellérházban, Élet a kúriában foglalkoztató lapok, az óvodásoknak Élet a zsellérházban, Élet a kúriában foglalkoztató lapok segítették az ismeretanyag feldolgozását.

A MINDENNAPI HAGYOMÁNYOK EGYKORON foglalkozássorozat foglalkozásait a Blaskovich kúriában és a zsellérházban megosztva tartottuk.
A célunkat elértük, hogy a gyermekek megismerkedjenek a kúria fogalmával, építésének főbb jellemzőivel. A kúria alaprajzának segítségével mutattuk be a lakószobákat és a szobák jellegzetes tárgyait. A tanulók elkészíthették a kúria makettjét papírból.
A kúria lakóinak, a köznemességnek mindennapjait és ünnepnapjait mutattuk be néhány tevékenységen keresztül: vadászat, agarászat, lóversenyzés. A családi vadászeszközök és vadásztrófeák, az agárversenydíjak és Kincsem egyetlen megmaradt díjának bemutatása jelentette tárgyi alapját a téma feldolgozásának. A tanulást interaktív játékok, foglalkoztató lap segítette.
A zsellérházban megismerkedtek a gyerekek a magyar népi építészet táji jellemzőivel, a tápiószelei zsellérház építésével. Milyen alapanyagokat használtak fel a ház építéséhez? A foglalkozáson megismerték a parasztház beosztását, berendezési tárgyait. Egy fontos alapanyag, az agyag megmunkálását egyénileg ismerték meg a gyerekek, agyagedényt készítettek.
A foglalkozássorozat során a tanulók megismerkedtek a zsellérház régi lakóival, öltözetükkel, feladataikkal. Bemutattuk a sütés – főzés régi eszközeit, a női és a férfi munkaeszközöket. Betekintést nyerhettek egy paraszti háztartás mindennapjaiba. A foglalkozáson a helyi mesterekkel és műhelyeikkel is megismerkedhettek.
Milyen hagyományokat örökítettek a régi falun az asszonyok leányaikra, a férfiak fiaikra? Hogyan maradt fenn évszázadokig a családi élethez kötődő szokásrendszer? Az Apáról fiúra foglalkozást külsős szakember, Kovács Zoltán vezette, aki egy régi mesterséget, a kosárfonást is bemutatta a gyerekeknek. Vezetésével fűzfavesszőt szőttek a diákok, a kisebbek a káka megmunkálásával játékot készítettek, ügyességi feladatokat oldottak meg.
A téma feldolgozását iskolásoknak és óvodásoknak szóló foglalkoztató lapok segítették: Mindennapi élet a kúriában, Élet a kúriában, Élet a zsellérházban. A foglalkozásokhoz a kúria és a zsellérház tárgyaiból, valamint régi fényképekből interaktív játékok is készültek: kockakirakó, puzzle, memória, dominó, satírozó, tili – toli játékok.

Vekop -7.3.4-17-2018-00031 pályázat „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” témában

2020. február 1.

A VEKOP-7.3.4-17-2018-00031 azonosító számú, „Mindennapi élet a kúriában és a régi falun” című projekt keretében

9 iskolai és 3 óvodai intézmény tanulóinak tartunk INGYENES MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOKAT a MMgMK-Blaskovich Múzeumban.

KINCSEM, a CSODAKANCA című múzeumpedagógiai foglalkozások helyi és környékbeli gyerekeknek

Minden intézményből egy csoport öt alkalommal látogat el a tápiószelei múzeumba. Ezek a foglalkozások nemcsak a szelei, de az összes partner intézmény tanulóinak ingyenesek, sőt legtöbbjük szállítását is tudjuk finanszírozni. Így a szeleiek mellett újszilvási, györgyei, farmosi, nagykátai, tápiósági, tápiószentmártoni, tápiószőlősi, ecseri diákok, szelei, szőlősi és farmosi ovisok vesznek részt ezeken a kulturális foglalkozásokon.

A gyerekek sok új ismeretet szerezhetnek a lovakról, a lovak életéről, használatáról, fajtáiról, természetesen a Blaskovichok lószeretetéről, lótenyésztéséról és Kincsemről. A pályázat révén sokféle demonstrációs eszköz és interaktív játék teszi élménnyé az informális tanulást. Készül iskolások számára foglalkoztató lap, de különleges lesz az ovis anyag. Illés Márta csodálatos, egyedi rajzai ékesítik az óvodásoknak készített színezőt, foglalkoztatót. A kitűnő kivitelezés a Tápió Nyomda munkáját dicsérik.
Kincsem, a csodakanca olyan téma, ami a pályázat lebonyolítása után is szerepel múzeumpedagógiai kínálatunkban. Ezért fontos, hogy többféle interaktív játék készül e témához pl. tili-toli, álló memóriaforgató, mágnes kirakó, A/3-as puzzle, satírozó, varázskocka kirakó. Patkós Stúdió interaktív játékai már másfél évtizede színesítik a Blaskovich Múzeum foglalkozásait, ami e pályázati támogatás révén jelentősen bővül. 
Bízunk abban, hogy a foglalkozásokon résztvevő szelei gyerekek újabb tudással felvértezve és élményekkel távoznak a múzeumból.

JÁRTAMBAN, KELTEMBEN - a Blaskovich kúria és kertje című tematikus foglalkozás

Téma a kúria és környezetének megismerése. Séta a múzeumkertben. Élőben, in situ a kúriakert megtintése.

A foglalkozádokat 3-6. osztályosoknek ajánljuk. Időtartam 2x45 perc.

1. foglalkozás: A Blaskovich kúria épülete, lakórész, konyhaház. Mivel világítottak, hogyan mostak 100 éve? Hol volt a fürfőszoba, mosókobnyha, ki lakott a cseládszobában? Hogy volt a családnak melegvíz, ételhűtés 100 éve?

A kert fajtái (angol és francia kert). A Blaskovich kúria és kertjének története, kialakítása, szerkezete (kúriaépület, díszkert, haszonkert).

2. foglalkozás: A kúriakertet díszítő szobrok, építmények. A szobrok anyagai, kora. Séta a botanikai tanösvényen, játék a kültéri interaktív játékokkal, satírozóval.

3. foglalkozás: Megismerjük a kúriakert fáit. Megnézzük a legnagyobb, legrégebb ültetésű ( 100 éves) és legjellegzetesebb fákat (platán, hárs, tölgy, gesztenye, juhar). A virágzó fákat (fajtáblán láthatjuk virágát) liliomfa, Júdásfa. A kert cserjéit, évelő és egynyári növényeket, a herbáriumot, a fűszer -és gyógynövényeket.

4. foglalkozás: A kúriakert állatvilága. In situ, élőhelyek megfigyelése, természetes, mesterséges odúk, madárfészkek megtekintése. Múzeumi kiállítás- ebédlő trófeáinak megtekintése. A kúriakert állatai régen és most. Haszon-háziállatok fogalma, fajtái. Kert vadon élő emlős állatai, madarai. Séta a botanikai tanösvényen.
Foglalkozásokhoz minden alkalommal tevékenykedtetés kapcsolódik. Pl. Pauszpapírra a 100 éves kertterv átrajzolása, kerti sövénylabirintus és virágszőnyeg minta kiegészítése.

Interaktív játékok:

Óriás puzzle: kúria épülete, kúriakert díszei. A/3 puzzle: régi kertterv és kúriakert részlet, tili-toli: mai kertrészlet, satírozó: múzeumépület, álló memória: kúriakert díszei, kúriakert növényei állatai. Kockakirakó, memóriajáték.

Művészet dicsérete képzőművészeti műhelymunka

2019. szeptember 11.

Projekt száma: VEKOP-7.3.4-17-2018-00031
Projekt címe: Mindennapi élet a kúriában és a régi falun

A MŰVÉSZET DÍCSÉRETE műhelyfoglalkozás sorozat indult tápiószelei iskolásoknak. Aképzőművészeti foglalkozásokat Illés Márta festőművész vezeti .

A foglalkozások ingyenesek a VEKOP  "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" pályázat eredményeként.

A foglalkozások 2019/2020-as tanévben zajlanak, félévente 5-5  alkalommal.

Célja: Különböző képzőművészeti technikák megismerése. Képzelőerő  esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. A gyermek megtanulja gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel kifejezni és ehhez megismer újabb technikákat. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése. A fejlesztés lényege az örömteli élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret adó alkotó tevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotómagatartás kialakítása. A foglalkozás segíti a művészeti alkotások mélyebb megértését. A vizuális alkotó tevékenység fejleszti a más területekhez szükséges képességeket.

Az egyes foglalkozások témái:

1. Művészeti technikák, műfajok, csoportkép festése életnagyságban
2. Hamis relief készítés
3. Formák világa, absztrakt formák létrehozása, kötéllel festés.
4. Különleges technikák a festészetben, gyanta, viaszfestéses technika.
5. Viaszkaparásos technika, illusztráció készítése irodalmi, zenei műhöz.
6. Fólia effektek vízfestékkel.
7. Téralkotás, maradandó térbeli formák, kenyér függők készítése.
8. Tükör festmények, tükröződés a vízen.
9. Dombormű készítés, alumínium fólia domboroművek.
10. A pointilizmus, pukkancs papírral.

Vekop „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” témában

2019. szeptember 1.

A tápiószelei múzeum a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” témában
európai uniós támogatásban részesült múzeumpedagógiai munkájának támogatására.
A pályázatot az anyaintézmény, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár gondozza.
Projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.4-17.- 2018-0003
A projekt címe: Mindennapi élet a kúriában és régi faluban

A tápiószele Blaskovich Múzeum által kidolgozott és Tápiószelén 2019. szeptember 1-tól 2022. augusztus 31-ig megvalósuló projekt elsődleges célja az, hogy a múzeum köznevelési szerepét erősítse. Ezért az informális tanulás keretében 4 féle foglalkozási egységet kínálunk a 8 általános iskola 4-4 tanulócsoportjának, valamint az együttműködésbe bevont 4 óvodának. 12 intézményből kettő helyi, a többi környékbeli, tápiómenti.


A tervezett múzeumi foglalkozásoknál elsődleges módszer, hogy a tárgyak eredetisége „beszéljen”. Mivel a tápiószelei múzeum gyűjteményeiben az adott kor eredeti tárgyait, dokumentumait figyelheti meg testközelből, nem fotón, reprodukción, mint ahogyan ez az iskolában, óvodában történik, így a múzeumi színtéren folytatott ismeretszerzés sokkal hatékonyabb. Mivel a tárgyak valóságosak, az adott kor hű lenyomatai, ezért megerősítik az emlékezést, az érzékszervekkel megtapasztalt és érzelmekkel felfedezett dolgok tovább maradnak a gyerekek emlékezetében. A műtárgyak konkrét élményével segítjük a diákok elvont gondolkodását, kulturális kompetenciájának fejlődését. Még több demonstrációs eszközzel, interaktív játékkal kívánjuk a tárgyakkal való játszva tanulást, ismeretátadást erősíteni. A virtuális tér és kapcsolatok mellett érdekes időutazásra hívjuk a gyerekeket. Kihasználjuk a genius locit, a kúria és a parasztház több száz éves emlékeit. E projektbe erőteljesen bevonjuk a néprajzi ház anyagát.
A pályázati támogatás összege 29 667 177 Ft.

A támogatásból eszközök, anyagok beszerzése, foglalkoztató lapok nyomtatása, interaktív és demonstrációs eszközök készítése, külsős foglalkozásvezetők tiszteletdíjai, de a távoli iskolások, óvodások szállításának költsége is fedezhető.
A tápiószelei múzeum 12 együttműködési szerződést kötött. A pályázat révén 36 hónap alatt 265 db múzeumi foglalkozást tartunk, összesen minimum 4873 fő résztvevővel számolunk.


Illés Márta festőművész által vezetett a Művészet dicsérete című képzőművészeti foglalkozások (csak szelei iskolásoknak) már 2019 szeptemberétől folynak., amik 2020-ban folytatódnak.
2020 februárjától induló kultuális órákon Kincsemmel és korával ismerkedhetnek meg a diákok és óvodások 5-5 alkalommal.

NKA Ötvösanyag restaurálása 3 ütem

2018. január 24.

NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
Közgyűjteményi KOLLÉGIUMA
pályázati azonosító: 204111/03971


PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ


PÁLYÁZÓ: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
PÁLYÁZATI TÉMA: A tápiószelei Blaskovich Múzeum ötvös remekeinek restaurálása
3. ütem

PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

A pályázati támogatással az volt a célunk, hogy folytassuk azt a munkát, aminek során rendben lesz a tápiószelei múzeum ötvösművészeti tárgyak állapota.
Az ötvös remekek, ezüst tárgyak restaurálása komoly szakértelmet, felkészültséget igényel, anyagigényük is jelentős. Ezt a munkát a tápiószelei múzeum csak külső anyagi segítséggel tudta megvalósítani, ezért a feladatot Papp János okleveles restaurátorművész végezte, akivel vállalkozási szerződést kötöttünk.

RESTAURÁLT ÖTVÖSTÁRGYAK

1. Vadásztál, aranyozott ezüst, Danzig 1670 k. átmérő:41.cm, ltsz 67.109.1
2. Fedeles kupa, ezüst, London 1883, átmérő 20 cm, ltsz.: 67.163.1.
3. Névjegytartó tál, bécsi porcelán, fémveretekkel, mérete:34x25,5x8,8 cm, ltsz.: 67.805.1
4. Férfi karkötő méregtartó szelencével, ezüst, 18.sz. ltsz.: 67.113.1
5. Tál, Fettich Nándor 1947. ezüst, átmérő:33 cm, ltsz.:67.97.1

A pályázat megvalósításával a Blaskovich Múzeum újabb ötvös remekei újultak meg. E munkának elsődlegesen az állagmegóvási szerepe emelendő ki, de e mellett az esztétikai látvány sem elhanyagolható. A restaurált tárgyak mindegyike a Nemesi kúria a 19. században című állandó kiállításban látható.

Kubinyi pályázat 2015

2016. február 28.


2015-ben a tápiószelei Blaskovich Múzeum eredményesen pályázott az EMMI Kubinyi Programján az online bútorkatalógus elkészítésre. A támogatással megvalósítottuk a www.blaskovichmuzem.hu weboldal fejlesztését. A 2000-ben a múzeumbaráti kör finanszírozta a saját múzeumi honlap létrehozását, ami 2006-ban angol és német verzióval egészült ki. Az idő elteltével nagyon kellett a korszerűsítés mind formában, mind tartalomban. 

Az elvégzett munka két részből állt. Az egyik a szakmai feldolgozás, a másik az informatikai fejlesztés elvégzése.
A tápiószelei múzeum alapgyűjteménye a 19. századi bútorok együttese, amely megidézi a 19. századi köznemesi kúriák világát. Néhány 18. századi darab is megtekinthető az állandó kiállításban, amelyek az inventáriumok által bizonyíthatóan a família tulajdonában voltak. A Blaskovich fivérek több szép darabot már budapesti régiségkereskedőknél vásároltak.
A bútorgyűjtemény tárgyainak meghatározását, leírását, a szakmai feldolgozást Dr. Körmöczi Katalin történész, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott osztályvezetője végezte el. Az egységes elvek alapján készültek a tárgyleírások. Összesen 63 szócikk készült, ami azt jelenti, hogy 73 db bútor, 11 lakberendezési tárgy, vagyis 8 db csillár, lámpa és 3 db kályha meghatározása történt meg.
A munka második részében a Beyond Technology Bt. elvégezte az informatikai fejlesztést a www.blaskovichmuzeum.hu honlapon.
E munka részeként megtörtént:
Weboldal motorkorszerűsítés (biztonsági, keresőoptimalizációs szempontokból volt indokolt)
Felülettervezés, a honlapnak új, modern designja lett (lista oldal, tétel részletei oldal)
Adatbázis tervezése
Tetszőleges számú tétel, az alábbi mezőkkel:
Név, Kategória / típus (bútor, lámpa), Leltári szám, Kor, Méret,
Szöveges leírás (formázható, tördelhető szöveg, linkek elhelyezésének lehetőségével)
Tetszőleges számú kép
Adminisztrációs felület készült a tételek egyszerű felviteléhez, kezeléséhez
Kereső (névre, típusra, leltári számra, leírásban szereplő szövegtöredékre)
A honlap menüpontjai bővültek, a korszerű igényekhez alakultak, és ismét három nyelvűek lettek.
Az online gyűjteményi katalógus elhelyezési felülete: www.blaskovichmuzeum.hu

Blaskovich Aladár serlegének megvásárlása

2016. február 7.

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma 2014. évi gyűjteménygyarapítási pályázatán a tápiószelei Blaskovich Múzeum számára megvásárolták  Blaskovich Aladár lova által nyert ezüst serleget.

A tárgy a tápiószentmártoni ménes 20. századi történetéhez kötődik. Blaskovich Aladár Vulcan nevű öt éves ménje nyerte lovaregyleti díjként 1935-ben. Báró Hoeller Móricz Kincsemek című 1941-ben megjelent könyvében szerepel, hogy Blaskovich Aladár ménesében 1930. január 20-án Vulcan nevű mén született.


A tárgy elnevezése: amfora alakú serleg, lovaregyleti díj
anyaga: ezüst mérete: M 39 cm
díszítése: kétoldalt kiálló lófejjel, oldalán szőlőfürtök
keletkezés ideje: 1935.
származása: Blaskovich Aladár tápiószentmártoni ménese

 

Ötvösanyag restaurálása NKA 2014 pályázat

2016. február 7.

2014. június 25-én napján az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának restaurálási pályázatán elnyert 3560/00205. számú támogatási szerződés keretében a tápiószelei Blaskovich Múzeum ötvös remekeinek restaurálására (II. ütem) biztosított támogatással a következő ötvöstárgyak műtárgyak restaurálása történt meg:

1. ezüst serleg leltári száma: 67.202.1.
2. evőeszköz összecsukható leltári száma: 67.184.1-4.
3. aranyszarvas galvano másolat leltári száma: R.52.129.
4. ékszerládika leltári száma: 67.204.1.
5. talpas ezüst pohár 4 éremmel leltári száma: 67.620.1.