Pályázataink

Vekop -7.3.4-17-2018-00031 pályázat „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” témában

2020. február 1.

A VEKOP-7.3.4-17-2018-00031 azonosító számú, „Mindennapi élet a kúriában és a régi falun” című projekt keretében

9 iskolai és 3 óvodai intézmény tanulóinak tartunk INGYENES MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOKAT a MMgMK-Blaskovich Múzeumban.

KINCSEM, a CSODAKANCA című múzeumpedagógiai foglalkozások helyi és környékbeli gyerekeknek

Minden intézményből egy csoport öt alkalommal látogat el a tápiószelei múzeumba. Ezek a foglalkozások nemcsak a szelei, de az összes partner intézmény tanulóinak ingyenesek, sőt legtöbbjük szállítását is tudjuk finanszírozni. Így a szeleiek mellett újszilvási, györgyei, farmosi, nagykátai, tápiósági, tápiószentmártoni, tápiószőlősi, ecseri diákok, szelei, szőlősi és farmosi ovisok vesznek részt ezeken a kulturális foglalkozásokon.

A gyerekek sok új ismeretet szerezhetnek a lovakról, a lovak életéről, használatáról, fajtáiról, természetesen a Blaskovichok lószeretetéről, lótenyésztéséról és Kincsemről. A pályázat révén sokféle demonstrációs eszköz és interaktív játék teszi élménnyé az informális tanulást. Készül iskolások számára foglalkoztató lap, de különleges lesz az ovis anyag. Illés Márta csodálatos, egyedi rajzai ékesítik az óvodásoknak készített színezőt, foglalkoztatót. A kitűnő kivitelezés a Tápió Nyomda munkáját dicsérik.
Kincsem, a csodakanca olyan téma, ami a pályázat lebonyolítása után is szerepel múzeumpedagógiai kínálatunkban. Ezért fontos, hogy többféle interaktív játék készül e témához pl. tili-toli, álló memóriaforgató, mágnes kirakó, A/3-as puzzle, satírozó, varázskocka kirakó. Patkós Stúdió interaktív játékai már másfél évtizede színesítik a Blaskovich Múzeum foglalkozásait, ami e pályázati támogatás révén jelentősen bővül. 
Bízunk abban, hogy a foglalkozásokon résztvevő szelei gyerekek újabb tudással felvértezve és élményekkel távoznak a múzeumból.

JÁRTAMBAN, KELTEMBEN - a Blaskovich kúria és kertje című tematikus foglalkozás

Téma a kúria és környezetének megismerése. Séta a múzeumkertben. Élőben, in situ a kúriakert megtintése.

A foglalkozádokat 3-6. osztályosoknek ajánljuk. Időtartam 2x45 perc.

1. foglalkozás: A Blaskovich kúria épülete, lakórész, konyhaház. Mivel világítottak, hogyan mostak 100 éve? Hol volt a fürfőszoba, mosókobnyha, ki lakott a cseládszobában? Hogy volt a családnak melegvíz, ételhűtés 100 éve?

A kert fajtái (angol és francia kert). A Blaskovich kúria és kertjének története, kialakítása, szerkezete (kúriaépület, díszkert, haszonkert).

2. foglalkozás: A kúriakertet díszítő szobrok, építmények. A szobrok anyagai, kora. Séta a botanikai tanösvényen, játék a kültéri interaktív játékokkal, satírozóval.

3. foglalkozás: Megismerjük a kúriakert fáit. Megnézzük a legnagyobb, legrégebb ültetésű ( 100 éves) és legjellegzetesebb fákat (platán, hárs, tölgy, gesztenye, juhar). A virágzó fákat (fajtáblán láthatjuk virágát) liliomfa, Júdásfa. A kert cserjéit, évelő és egynyári növényeket, a herbáriumot, a fűszer -és gyógynövényeket.

4. foglalkozás: A kúriakert állatvilága. In situ, élőhelyek megfigyelése, természetes, mesterséges odúk, madárfészkek megtekintése. Múzeumi kiállítás- ebédlő trófeáinak megtekintése. A kúriakert állatai régen és most. Haszon-háziállatok fogalma, fajtái. Kert vadon élő emlős állatai, madarai. Séta a botanikai tanösvényen.
Foglalkozásokhoz minden alkalommal tevékenykedtetés kapcsolódik. Pl. Pauszpapírra a 100 éves kertterv átrajzolása, kerti sövénylabirintus és virágszőnyeg minta kiegészítése.

Interaktív játékok:

Óriás puzzle: kúria épülete, kúriakert díszei. A/3 puzzle: régi kertterv és kúriakert részlet, tili-toli: mai kertrészlet, satírozó: múzeumépület, álló memória: kúriakert díszei, kúriakert növényei állatai. Kockakirakó, memóriajáték.

Művészet dicsérete képzőművészeti műhelymunka

2019. szeptember 11.

Projekt száma: VEKOP-7.3.4-17-2018-00031
Projekt címe: Mindennapi élet a kúriában és a régi falun

A MŰVÉSZET DÍCSÉRETE műhelyfoglalkozás sorozat indult tápiószelei iskolásoknak. Aképzőművészeti foglalkozásokat Illés Márta festőművész vezeti .

A foglalkozások ingyenesek a VEKOP  "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" pályázat eredményeként.

A foglalkozások 2019/2020-as tanévben zajlanak, félévente 5-5  alkalommal.

Célja: Különböző képzőművészeti technikák megismerése. Képzelőerő  esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. A gyermek megtanulja gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel kifejezni és ehhez megismer újabb technikákat. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése. A fejlesztés lényege az örömteli élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret adó alkotó tevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotómagatartás kialakítása. A foglalkozás segíti a művészeti alkotások mélyebb megértését. A vizuális alkotó tevékenység fejleszti a más területekhez szükséges képességeket.

Az egyes foglalkozások témái:

1. Művészeti technikák, műfajok, csoportkép festése életnagyságban
2. Hamis relief készítés
3. Formák világa, absztrakt formák létrehozása, kötéllel festés.
4. Különleges technikák a festészetben, gyanta, viaszfestéses technika.
5. Viaszkaparásos technika, illusztráció készítése irodalmi, zenei műhöz.
6. Fólia effektek vízfestékkel.
7. Téralkotás, maradandó térbeli formák, kenyér függők készítése.
8. Tükör festmények, tükröződés a vízen.
9. Dombormű készítés, alumínium fólia domboroművek.
10. A pointilizmus, pukkancs papírral.

Vekop „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” témában

2019. szeptember 1.

A tápiószelei múzeum a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” témában
európai uniós támogatásban részesült múzeumpedagógiai munkájának támogatására.
A pályázatot az anyaintézmény, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár gondozza.
Projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.4-17.- 2018-0003
A projekt címe: Mindennapi élet a kúriában és régi faluban

A tápiószele Blaskovich Múzeum által kidolgozott és Tápiószelén 2019. szeptember 1-tól 2022. augusztus 31-ig megvalósuló projekt elsődleges célja az, hogy a múzeum köznevelési szerepét erősítse. Ezért az informális tanulás keretében 4 féle foglalkozási egységet kínálunk a 8 általános iskola 4-4 tanulócsoportjának, valamint az együttműködésbe bevont 4 óvodának. 12 intézményből kettő helyi, a többi környékbeli, tápiómenti.


A tervezett múzeumi foglalkozásoknál elsődleges módszer, hogy a tárgyak eredetisége „beszéljen”. Mivel a tápiószelei múzeum gyűjteményeiben az adott kor eredeti tárgyait, dokumentumait figyelheti meg testközelből, nem fotón, reprodukción, mint ahogyan ez az iskolában, óvodában történik, így a múzeumi színtéren folytatott ismeretszerzés sokkal hatékonyabb. Mivel a tárgyak valóságosak, az adott kor hű lenyomatai, ezért megerősítik az emlékezést, az érzékszervekkel megtapasztalt és érzelmekkel felfedezett dolgok tovább maradnak a gyerekek emlékezetében. A műtárgyak konkrét élményével segítjük a diákok elvont gondolkodását, kulturális kompetenciájának fejlődését. Még több demonstrációs eszközzel, interaktív játékkal kívánjuk a tárgyakkal való játszva tanulást, ismeretátadást erősíteni. A virtuális tér és kapcsolatok mellett érdekes időutazásra hívjuk a gyerekeket. Kihasználjuk a genius locit, a kúria és a parasztház több száz éves emlékeit. E projektbe erőteljesen bevonjuk a néprajzi ház anyagát.
A pályázati támogatás összege 29 667 177 Ft.

A támogatásból eszközök, anyagok beszerzése, foglalkoztató lapok nyomtatása, interaktív és demonstrációs eszközök készítése, külsős foglalkozásvezetők tiszteletdíjai, de a távoli iskolások, óvodások szállításának költsége is fedezhető.
A tápiószelei múzeum 12 együttműködési szerződést kötött. A pályázat révén 36 hónap alatt 265 db múzeumi foglalkozást tartunk, összesen minimum 4873 fő résztvevővel számolunk.


Illés Márta festőművész által vezetett a Művészet dicsérete című képzőművészeti foglalkozások (csak szelei iskolásoknak) már 2019 szeptemberétől folynak., amik 2020-ban folytatódnak.
2020 februárjától induló kultuális órákon Kincsemmel és korával ismerkedhetnek meg a diákok és óvodások 5-5 alkalommal.

NKA Ötvösanyag restaurálása 3 ütem

2018. január 24.

NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
Közgyűjteményi KOLLÉGIUMA
pályázati azonosító: 204111/03971


PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ


PÁLYÁZÓ: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
PÁLYÁZATI TÉMA: A tápiószelei Blaskovich Múzeum ötvös remekeinek restaurálása
3. ütem

PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

A pályázati támogatással az volt a célunk, hogy folytassuk azt a munkát, aminek során rendben lesz a tápiószelei múzeum ötvösművészeti tárgyak állapota.
Az ötvös remekek, ezüst tárgyak restaurálása komoly szakértelmet, felkészültséget igényel, anyagigényük is jelentős. Ezt a munkát a tápiószelei múzeum csak külső anyagi segítséggel tudta megvalósítani, ezért a feladatot Papp János okleveles restaurátorművész végezte, akivel vállalkozási szerződést kötöttünk.

RESTAURÁLT ÖTVÖSTÁRGYAK

1. Vadásztál, aranyozott ezüst, Danzig 1670 k. átmérő:41.cm, ltsz 67.109.1
2. Fedeles kupa, ezüst, London 1883, átmérő 20 cm, ltsz.: 67.163.1.
3. Névjegytartó tál, bécsi porcelán, fémveretekkel, mérete:34x25,5x8,8 cm, ltsz.: 67.805.1
4. Férfi karkötő méregtartó szelencével, ezüst, 18.sz. ltsz.: 67.113.1
5. Tál, Fettich Nándor 1947. ezüst, átmérő:33 cm, ltsz.:67.97.1

A pályázat megvalósításával a Blaskovich Múzeum újabb ötvös remekei újultak meg. E munkának elsődlegesen az állagmegóvási szerepe emelendő ki, de e mellett az esztétikai látvány sem elhanyagolható. A restaurált tárgyak mindegyike a Nemesi kúria a 19. században című állandó kiállításban látható.

Kubinyi pályázat 2015

2016. február 28.


2015-ben a tápiószelei Blaskovich Múzeum eredményesen pályázott az EMMI Kubinyi Programján az online bútorkatalógus elkészítésre. A támogatással megvalósítottuk a www.blaskovichmuzem.hu weboldal fejlesztését. A 2000-ben a múzeumbaráti kör finanszírozta a saját múzeumi honlap létrehozását, ami 2006-ban angol és német verzióval egészült ki. Az idő elteltével nagyon kellett a korszerűsítés mind formában, mind tartalomban. 

Az elvégzett munka két részből állt. Az egyik a szakmai feldolgozás, a másik az informatikai fejlesztés elvégzése.
A tápiószelei múzeum alapgyűjteménye a 19. századi bútorok együttese, amely megidézi a 19. századi köznemesi kúriák világát. Néhány 18. századi darab is megtekinthető az állandó kiállításban, amelyek az inventáriumok által bizonyíthatóan a família tulajdonában voltak. A Blaskovich fivérek több szép darabot már budapesti régiségkereskedőknél vásároltak.
A bútorgyűjtemény tárgyainak meghatározását, leírását, a szakmai feldolgozást Dr. Körmöczi Katalin történész, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott osztályvezetője végezte el. Az egységes elvek alapján készültek a tárgyleírások. Összesen 63 szócikk készült, ami azt jelenti, hogy 73 db bútor, 11 lakberendezési tárgy, vagyis 8 db csillár, lámpa és 3 db kályha meghatározása történt meg.
A munka második részében a Beyond Technology Bt. elvégezte az informatikai fejlesztést a www.blaskovichmuzeum.hu honlapon.
E munka részeként megtörtént:
Weboldal motorkorszerűsítés (biztonsági, keresőoptimalizációs szempontokból volt indokolt)
Felülettervezés, a honlapnak új, modern designja lett (lista oldal, tétel részletei oldal)
Adatbázis tervezése
Tetszőleges számú tétel, az alábbi mezőkkel:
Név, Kategória / típus (bútor, lámpa), Leltári szám, Kor, Méret,
Szöveges leírás (formázható, tördelhető szöveg, linkek elhelyezésének lehetőségével)
Tetszőleges számú kép
Adminisztrációs felület készült a tételek egyszerű felviteléhez, kezeléséhez
Kereső (névre, típusra, leltári számra, leírásban szereplő szövegtöredékre)
A honlap menüpontjai bővültek, a korszerű igényekhez alakultak, és ismét három nyelvűek lettek.
Az online gyűjteményi katalógus elhelyezési felülete: www.blaskovichmuzeum.hu

Blaskovich Aladár serlegének megvásárlása

2016. február 7.

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma 2014. évi gyűjteménygyarapítási pályázatán a tápiószelei Blaskovich Múzeum számára megvásárolták  Blaskovich Aladár lova által nyert ezüst serleget.

A tárgy a tápiószentmártoni ménes 20. századi történetéhez kötődik. Blaskovich Aladár Vulcan nevű öt éves ménje nyerte lovaregyleti díjként 1935-ben. Báró Hoeller Móricz Kincsemek című 1941-ben megjelent könyvében szerepel, hogy Blaskovich Aladár ménesében 1930. január 20-án Vulcan nevű mén született.


A tárgy elnevezése: amfora alakú serleg, lovaregyleti díj
anyaga: ezüst mérete: M 39 cm
díszítése: kétoldalt kiálló lófejjel, oldalán szőlőfürtök
keletkezés ideje: 1935.
származása: Blaskovich Aladár tápiószentmártoni ménese

 

Ötvösanyag restaurálása NKA 2014 pályázat

2016. február 7.

2014. június 25-én napján az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának restaurálási pályázatán elnyert 3560/00205. számú támogatási szerződés keretében a tápiószelei Blaskovich Múzeum ötvös remekeinek restaurálására (II. ütem) biztosított támogatással a következő ötvöstárgyak műtárgyak restaurálása történt meg:

1. ezüst serleg leltári száma: 67.202.1.
2. evőeszköz összecsukható leltári száma: 67.184.1-4.
3. aranyszarvas galvano másolat leltári száma: R.52.129.
4. ékszerládika leltári száma: 67.204.1.
5. talpas ezüst pohár 4 éremmel leltári száma: 67.620.1.